Verottaja muistuttaa: Älä unohda hakea 920 euron vähennystä! Uusi muutos vaikuttaa lähes puolen miljoonan suomalaisen verotukseen


Verohallinto muistuttaa verovelvollisia tarkistamaan matkakulut ja työhuonevähennyksen.

Kaikki palkansaajat ovat viime viikkojen aikana saaneet OmaVeroon vuoden 2021 esitäytetyn veroilmoituksen, joiden täydentämisen määräpäivät ovat toukokuussa.

Verohallinnon johtava veroasiantuntija Kirsi Tuunala muistuttaa, että esitäytetty veroilmoitus pitää aina tarkistaa. Jos kaikki tiedot esitäytetyllä ovat oikein, asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään, mutta kaikkia kohtia moni ei välttämättä tule ajatelleeksi, varsinkaan vähennysten osalta.

Työhuonevähennykseen korotus

− Viime vuonna koronan vuoksi sekä etä- että läsnätöitä tehneillä voi olla korjattavaa erityisesti kodin ja työpaikan välisissä matkakuluissa sekä työhuonevähennyksessä, Tuunala muistuttaa.

− Jos on joutunut joukkoliikenteessä käyttämään työmatkoilla kasvomaskia ja on ostanut maskit itse, myös niiden kustannukset voi edelleen vähentää verotuksessa kodin ja työpaikan välisinä matkakuluina. Maskivähennyksen määrä on kaksi euroa matkapäivältä.

Pääosin etätöitä tehneiden kannattaa tarkistaa myös, että esitäytetylle on merkitty työhuonevähennys. Täyden kaavamaisen työhuonevähennyksen 920 € voi tehdä, jos on tehnyt etätöitä yli puolet kaikista työpäivistä vuodessa.

Työmatkavähennykseen korotus

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella tehtäviä vähennyksiä korotetaan tilapäisesti vuodelle 2022. Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja voi tänä vuonna poikkeuksellisesti vähentää verotuksessa aina 8 400 euroon asti. Vuonna 2021 matkakuluvähennyksen enimmäismäärä oli 7 000 euroa. Omavastuu 750 euroa pysyy ennallaan. Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja kannattaa ilmoittaa verotuksessa vasta, jos omavastuu ylittyy.

– Kaikkien, joita asia koskettaa, kannattaa ehdottomasti päivittää verokortti tänä vuonna. Verokortille nämä parannetut vähennykset voi ilmoittaa aikaisintaan heinäkuussa, mutta alkusyksystäkin ehtii hyvin. Kun on tehnyt uuden verokortin, vähennykset vaikuttavat siihen, kuinka paljon maksaa palkastaan veroja loppuvuonna, ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta sanoo.

Oman auton käytön vähennykseen korotus

Oman auton käyttöön liittyviä kilometrikohtaisia vähennyksiä korotetaan tilapäisesti tälle vuodelle viisi senttiä viime vuodesta.

Jos vähennyksen saa oman auton käytön mukaan, vähennys on 0,30 euroa kilometriltä. Käyttöetuautosta vähennys on 0,24 euroa kilometriltä.

– Ohje heille, jotka voivat ilmoittaa matkakuluja oman auton käytön mukaan tältä vuodelta, on sama kuin muillekin: vähennykset saa nopeimmin käyttöön, kun vie ne verokortille heinäkuussa tai alkusyksystä, Ylitalo neuvoo.

Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja voi vähentää oman auton käytön mukaan vain, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Korotettu kotitalousvähennys ei koske vielä viime vuotta

Yleisesti ilmoitettu vähennys on kotitalousvähennys. Kirsi Tuunala muistuttaa, että viime vuodelta kotitalous-, hoito- ja hoivatyöstä voi vähentää maksimissaan 2 250 euroa henkilöltä.

− Nyt ilmoitetaan vähennyksiä vuonna 2021 tehdystä työstä. Kotitalousvähennyksen tilapäinen korotus astui voimaan vasta tämän vuoden alussa, joten suuremman vähennyksen voi tehdä vasta vuoden päästä vuonna 2022 teetetystä työstä.

Toimi aikaisintaan heinäkuussa

Verohallinto toivoo palkansaajilta malttia: jos vähennyksen haluaa huomioida jo tänä vuonna omassa veroprosentissa, kannattaa tehdä uusi verokortti heinäkuussa tai sen jälkeen.

Tämän vuoden kodin ja työpaikan väliset matkakulut pitää ilmoittaa verotuksessa viimeistään keväällä 2023, kun täydentää omaa esitäytettyä veroilmoitusta.

Kolme yleisintä vähennystä

Vuoden 2020 verotukseen ilmoitettiin määrällisesti eniten kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja, joiden ilmoittajia oli 785 000. Toiseksi suosituin vähennys oli tulonhankkimismenot, jossa ilmoittajien määrä (476 000) nousi jopa 170 prosenttia vuodesta 2019. Suurta nousua selittää etätöistä johtuva työhuonevähennysten suuri määrä. Kolmanneksi suosituin vähennys ilmoittajien määrällä mitattuna oli kotitalousvähennys, jonka teki 457 000 ilmoittajaa.

Lähde: Vero.fi

SUOSITUIMMAT