Esineiden internet kasvaa kohisten – jopa Helsingin puistonpenkkejä paikannetaan ja arvioidaan jo netin kautta


Esineiden internet (IoT) tarkoittaa fyysisten esineiden, palvelujen, ohjelmistojen ja järjestelmien liittämistä yhteen internetin avulla. Suomessakin IoT on jo ahkerassa käytössä.

Yhä useampi Elisan kyselytutkimukseen* vastanneen suomalaisen yrityksen tai organisaation ICT-päättäjä kertoo liiketoiminnan hyötyvän taloudellisesti IoT:n käytöstä. Esimerkiksi rakentamis- ja ylläpitopalveluita tuottava Stara säästää IoT:n avulla työtunteja ja ajokilometrejä kalustonsa ylläpidossa.

IoT mahdollistaa tiedonsaannin reaaliaikaisesti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi eri kohteista. Kattava ja valmistajien mukaan tietoturvallinen verkko takaa IoT-ratkaisun toimivuuden kaikenlaisissa kohteissa. Uudet mobiiliverkon teknologiat (NB-IoT ja LTE-M) tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia myös IoT:n hyödyntämiseen.

66 % Elisan kyselytutkimukseen vastanneista yli tuhat henkilöä työllistävistä yrityksistä kokee IoT:n tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi oman liiketoiminnan tai organisaation kehittämisen kannalta. Kaikenkokoisia yrityksiä tarkastellessa vastaava osuus on 51 %.

– IoT-teknologialla on merkittävä rooli tulevaisuuden palvelujen ja liiketoimintamallien kehittämisessä. IoT on valjastettu eri toimialoilla erilaisiin tarpeisiin. Entistä kattavampi mobiiliverkko ja myös maan alla kuuluvat verkkoteknologiat takaavat sen, että enää ei ole olemassa sellaisia kohteita, joissa IoT-teknologiaa ei voisi käyttää. Yli 10 000 suomalaista ja kansainvälistä yritysasiakasta hyödyntää jo Elisan IoT-ratkaisuja, -laitteita, -liittymiä, -alustoja ja -sovelluksia erilaisiin tarpeisiin ja käyttötilanteisiin, Elisan mobiiliratkaisujen johtaja Eetu Prieur toteaa.

Kalustorekisteri paikantaa jopa puistonpenkkejä ja arvioi ylläpidon tarpeen

Laitteiden reaaliaikainen valvonta ja riskien parempi hallinta, huollon ja ylläpidon tarpeiden ennakoiminen sekä uusien palveluiden ja liiketoiminnan luominen ovat kyselytutkimukseen vastanneiden mielestä IoT:n tärkeimpiä hyötyjä.

Helsingin kaupungin rakentamisliikelaitos Staralla on ensi käden kokemus siitä, miten IoT sujuvoittaa arkea massiivisen kalustomäärän ylläpidossa. Staran kalustorekisteri kerää sovellukseen sijaintitietoa kaluston osiin sijoitetuista mittalaitteista. Rekisterin kartalta löytyvät niin kuormalavat kuin puistonpenkitkin. Rekisterissä hyödynnetään Elisan IoT-ratkaisuja.

– Staralla on valtava määrä kalustoa, jota siirrellään ylläpitotehtävissä ympäri kaupunkia. Esimerkiksi Suomenlinnan kokeilualueella puistonpenkit paikannetaan IoT:n avulla, ja ne ovat sen vuoksi helpommin löydettävissä ja kerättävissä talvisäilöön. Aiemmin kaikkien vaihtolavojen inventoinnissa meni yli vuosi lavojen jäljittämiseen – nyt lavojen live-sijainti näkyy kartalla, kuvailee Staran kehityspäällikkö Paavo Lehmonen.

– Kalustorekisterin paikantimien avulla säästetään työtunteja ja ajettuja kilometrejä. Se lisää myös turvaa, sillä rekisteristä näemme, jos kalusto alkaa siirtyä sille kuulumattomille paikoille ja voimme puuttua asiaan nopeasti, Lehmonen jatkaa.

Kaluston paikannuksen lisäksi IoT:n avulla pystytään esimerkiksi lukemaan sähkömittareita etänä fyysisten käyntien sijaan. Myös vesihuoltoala on kohtaamassa muutoksen mittarien luennassa ja ensimmäiset yhtiöt hyödyntävätkin jo vesimittarien etäluentaa.

*Kyselytutkimuksen toteutti Elisan toimeksiannosta Prior Konsultointi Oy. Tutkimukseen vastasi 224 henkilöä, jotka edustavat 202 suomalaista yritystä ja organisaatiota. Vastaajat ovat edustamissaan yrityksissä päätöksentekijöitä digitaalisuuteen liittyvissä asioissa.

Kuva: Helsingin kaupunki

SUOSITUIMMAT