Luulitko tietäväsi, mikä on skandinaavinen tyyli? Suomalaisilla kaksi merkittävää näkemyseroa naapurimaihin


Sisustusalan julkaisut, blogit ja sosiaalinen media ovat niin pullollaan kauniita otoksia skandinaavisesta tyylistä, että lähes kuka tahansa osaa kuvailla tyylisuuntausta eniten määrittävät tekijät ulkomuistista – eikö vaan? Ei nyt ihan niinkään, kertovat Samsung Electronics Nordicin teettämän kyselytutkimuksen tulokset.

Televisioista ja muusta kodinelektroniikasta tunnettu Samsung Electronics Nordic kysyi lokakuussa 4 000 henkilöltä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa skandinaavista sisustusta keskeisimmin määrittävistä tekijöistä.

Siinä missä muiden Pohjoismaiden maakohtainen top 5 -listaus on yhteneväinen, Suomi erottuu joukosta kahdella näkemyserolla. Me suomalaiset annamme muita enemmän painoarvoa minimalistiselle ja luonnolliselle sisustustyylille sekä puupinnoille ja -materiaaleille.

Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa nämä eivät yllä viiden keskeisimmän ominaisuuden joukkoon, vaan niitä tärkeämmiksi koetaan klassisen ajaton design ja huonekasvit.

– Tulokset osoittavat, että suosittuun skandityyliin liittyy sekä jaettuja käsityksiä että yksilöllisiä piirteitä. Suomi on joka tapauksessa naapurimaiden kanssa samoilla linjoilla kolmen tärkeimmäksi koetun kriteerin osalta – näitä ovat tilan valoisuus, vaalea värimaailma sekä sisustuselementtien laatu ja kestävyys. Mielenkiintoista on myös vastaajien kokemus kodinelektroniikan roolista kodin sisustuksessa. Kyselyn mukaan jopa neljäsosa suomalaisvastaajista kokee erityisen tärkeäksi, että teknologian tulee istua saumattomasti muun kodin tyyliin, sanoo Samsung Electronics Suomen TV- ja AV-liiketoiminnan myyntipäällikkö Markus Nummisalo.

Suomessa televisiolta vaaditaan tietynlaista tyyliä

Kodinelektroniikan tyylillisen yhteensopivuuden tärkeys suomalaisille selittyy Nummisalon mukaan sillä, että tarjonnan monipuolistuminen on saanut kuluttajat näkemään teknologian muunakin kuin vain arkea helpottavana työkaluna. Saatavilla on erikokoisia, -muotoisia ja -värisiä laitteita eri tuotekategorioissa, jolloin valintakriteeriksi nousee suorituskyvyn ja energiatehokkuuden rinnalle myös design.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi televisio luetaan Suomessa keskeiseksi osaksi sisustusta huomattavasti useammin kuin muissa Pohjoismaissa. Suomalaisvastaajista vain joka neljäs toivoo television pysyvän huomiotaherättämättömänä seinäruusuna, kun taas lähes puolet asettaa sille tarkkoja tyylivaatimuksia.

– Olemme seuranneet trendin kehittymistä jo hetken aikaa. Tutkimuksen mukaan 41 prosenttia suomalaista kokee sisustusinnostuksensa kasvaneen edellisten parin vuoden aikana, ja minusta on luontevaa, että tällöin annetaan yhä enemmän painoarvoa vaikkapa oikeanlaisen television löytämiselle.

Kyselytutkimukseen kuului 4 000 vastaajaa, eli 1 000 jokaisesta maasta. Painotettuna otos on valtakunnallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Lähde ja kuvat: Samsung

SUOSITUIMMAT