2 500 korkeakouluopiskelijan opintotuki lakkautetaan


Kela seuraa vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä, minkä johdosta noin 2 500 opiskelijan opintotuki lakkautetaan riittämättömien opintopisteiden takia.

Tänä syksynä seuranta tehtiin noin 118 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka saivat opintotukea lukuvuonna 2019–2020.

Selvityspyyntö lähetettiin syksyllä 7 600 opiskelijalle, joka vähemmän kuin aiempina vuosina, koska edistymisen seurannan opintopistevaatimusta lievennettiin koronaepidemian vuoksi. 5 600 opiskelijaa vastasi selvityspyyntöön.

Suurimmalla osalla selvitys hyväksyttiin ja opintotuen maksaminen jatkuu, mutta arviolta 2 500 opiskelijan opintotuki lakkautetaan tammikuusta alkaen, koska opiskelija ei ole Kelan mukaan suorittanut riittävästi opintopisteitä. Näistä noin 1200 opiskelijan opintotuki lakkautettiin sen vuoksi, että opiskelija ei vastannut selvityspyyntöön. Jos opintotuki lakkautettiin siksi, että opiskelija unohti vastata selvityspyyntöön, hän voi pyytää Kelalta lakkautuspäätöksen oikaisua.

Opintotuen lakkautuspäätöksessä kerrotaan, miten opiskelija voi saada jälleen opintotukea. Lakkautuspäätöksen mukana lähetetään myös ohje siitä, mitä muuta tukea opiskelija voi saada.

Kelan 5 ohjetta, jos saat päätöksen opintotuen lakkauttamisesta

  1. Jos opintotukesi lakkautettiin, koska et vastannut selvityspyyntöön, voit pyytää lakkautuspäätöksen oikaisua asiointipalvelun viestipalvelussa. Selvitä oikaisupyynnössä syyt opintojen riittämättömään edistymiseen.
    • Jos sinulla ei ole riittävästi opintosuorituksia lukuvuonna 2019–2020 koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi, kerro miten poikkeustilanne vaikutti opintoihisi.
  2. Jos opintotuki lakkautettiin, vaikka vastasit selvityspyyntöön, voit hakea opintotukea uudelleen, kun opintosi taas edistyvät. Tarkista saamastasi lakkautuspäätöksestä, mitkä ovat edellytykset opintotuen uudelleen myöntämiselle.
  3. Jos saat yleistä asumistukea, sen maksaminen jatkuu asumistukipäätöksen mukaisesti. Opintotuen lakkauttaminen ei vaikuta siihen.
  4. Voit olla oikeutettu sairauspäivärahaan, jos opintojesi hidastuminen johtuu sairaudesta. Sairauspäivärahan aikana sallittu opiskelumäärä on noin 40 % kokopäivätoimisesta opiskelusta. Voit siis edistää opintojasi, vaikka saisit sairauspäivärahaa. Näin sinun on tulevaisuudessa helpompi palata kokopäiväiseen opiskeluun.
    Jos opiskelukykysi on heikentynyt, voit selvittää mahdollisuutesi Kelan kuntoutukseen. Kuntoutuksen ajalta sinulla voi olla oikeus kuntoutusrahaan.
  5. Voit saada lyhytaikaisesti toimeentulotukea opintojesi edistämiseen, jos sinulla ei ole oikeutta ensisijaisiin etuuksiin, kuten opintotukeen, sairauspäivärahaan tai kuntoutusrahaan. Tuen saamisen aikana sinun pitää edistää opintojasi, jos sinulla ei ole hyväksyttävää syytä olla opiskelematta (esim. sairaus).

Voit saada opiskeluvaikeuksiin apua ja tukea korkeakoulusi opiskelijapalveluista tai opintoneuvonnasta. Jos opintojesi edistymiseen on vaikuttanut sairaus tai vaikea elämäntilanne, voit hakea apua esimerkiksi opiskeluterveydenhuollosta.

Lähde: Kela

Kuva: Pixabay

SUOSITUIMMAT