Hallitus: Asiakaspalvelijoiden piinaamisesta virallisen syytteen alainen rikos


Hallitus on jättänyt eduskunnalle lakimuutosesityksen laittomaan uhkaukseen liittyen. Siinä esitetään, että laiton uhkaus säädetään virallisen syytteen alaiseksi, jos se kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustehtävänsä vuoksi.

Tällä hetkellä laiton uhkaus on asianomistajarikos. Tämä tarkoittaa sitä, että poliisi ei lähde tutkimaan eikä syyttäjä ajamaan asiaa, mikäli uhkailun kohteeksi joutunut henkilö ei itse sitä vaadi. Lakimuutoksen jälkeen asiasta pystyisi tekemään rikosilmoituksen kuka tahansa, esimerkiksi työnantaja.

Uhkailua koetaan muun muassa asiakaspalvelu- tai hallintotehtävissä, terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä, kaupallisessa työssä, opetustehtävissä ja oikeus- ja poliisihallinnossa. Säännös koskisi myös muun muassa tutkijoihin, toimittajiin, taiteilijoihin ja kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäseniin kohdistuvaa uhkailua. Merkitystä ei olisi sillä, onko laiton uhkaus tehty uhrin työpaikalla vai esimerkiksi sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa.

Muun muassa Finanssiala ry on ottanut kantaa lakiesitykseen. Useat tahot toivovat, että olisi myös mahdollista hakea yrityskohtaista lähestymiskieltoa henkilökohtaisen sijaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että henkilöä voitaisiin kieltää käymästä esimerkiksi tietyssä kaupassa.

– Asiakasta ei voi estää asioimasta pankissa tai hakemasta lakisääteistä vakuutusta. Yrityskohtaisen lähestymiskiellon salliminen antaisi kuitenkin viestin, ettei toisten työpaikoille voi tulla käyttäytymään miten huvittaa, Finanssiala ry:n petos- ja rikostorjunnasta vastaava johtaja Niko Saxholm toteaa.

SUOSITUIMMAT