Nämä asiat lisäävät matala-asteista tulehdusta masentuneella


Yksi maailman johtavista työ- ja toimintakyvyn menettämiseen johtavista sairauksista on masennus. On arvioitu, että väestöstä yli 15 prosenttia sairastuu jossain vaiheessa elämäänsä juuri masennukseen.

On raportoitu, että noin viidesosalla masennuspotilaista on alkoholin suurkulutusta ja alkoholiriippuvaisista potilaista kolmasosa potee masennusta. Usein masennuspotilaat ovat ylipainoisia.

Psykiatri ja lääketieteen lisensiaatti Mari Archer teki Tampereen yliopistolle väitöstutkimuksen, jossa kertoo näiden asioiden yhteydestä:

– Masennukseen näyttäisikin liittyvän lisääntyvästi haitallisia elämäntapatekijöitä kuten päihderiippuvuus, korkearasvainen ruokavalio ja vähäinen liikunta, jotka taas osaltaan lisäävät riskiä ylipainoisuudelle.

Kyseiseen tutkimukseen osallistui 242 masennuspotilasta, jotka olivat psykiatrisessa hoidossa. Archer vielä kertoi tutkimuksesta ja sen tuloksista:

– Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että alkoholin käytön kartoitus tulisi olla rutiininomaisesti osa masennuksen diagnostiikkaa ja hoidon aikaista seurantaa.

– Lisäksi elämäntapaohjaus ylipainon välttämiseksi tulisi sisällyttää rutiininomaisesti osaksi masennuksen hoitoa ylipainoon liittyvän matala-asteisen tulehduksen lisääntymisen vuoksi.

Lähde: Sydän.fi

SUOSITUIMMAT