Sexpo: Hallituksen suunnittelemat liikkumisrajoitukset olisivat syrjintää


Sexpo-säätiö on ottanut kantaa suunnitteilla oleviin liikkumisrajoituksiin. Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan liikkumisrajoituksissa esitetään ulkoilun olevan sallittua vain yksin tai yhdessä samassa kotitaloudessa asuvien henkilöiden kanssa.

– Liikkumisrajoitusten ehdottaminen pelkästään perinteisen ydinperhemallin pohjalta on hämmästyttävän kapeanäköistä nykyajan moninaisessa yhteiskunnassa. Se, ketä kenenkin lähipiiriin kuuluu, ei ole rajoitettavissa valtion päätöksillä tai perinteisillä ihmissuhdenormeilla, Sexpo:sta todetaan.

Säätiö haluaa kannanotossaan muistuttaa, että ihmissuhteet, perheet ja niihin liittyvät asumisjärjestelyt vaihtelevat hyvin paljon. Esimerkiksi monisuhteissa, seurustelusuhteissa ja eroperheissä eletään useissa osoitteissa. Yksilöiden valitsema koronaturvallinen lähipiiri ei rajoitu aina saman katon alle. 

– Syrjivillä ja kehnosti muotoilluilla rajoituksilla ei ole toivotun kaltaista tehokasta vaikutusta. Harva ihminen jättää rakkaitaan tapaamatta vain siitä syystä, että heidän elämäntilanteensa unohtui sääntöjen laatijalta. Hyvin valmisteltu ja inklusiivinen päätöksenteko saa paljon laajempaa kannatusta ja motivoi ihmisiä paremmin kuin syrjivät säännöt, Sexpo:n kannanotossa muotoillaan.

Exit mobile version