Reserviläisliitto kannattaa kutsuntojen laajentamista naisille


Yhteisvoimat-kansalaisaloitekampanjan tavoitteena on muuttaa asevelvollisuus yhtäläisesti miehiä ja naisia koskevaksi.

Reserviläisliitto kannattaa kutsuntojen laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa, mutta se ei kannata asevelvollisuuden ulottamista koko ikäluokalle.

Liiton mukaan sen pitkään ajamalla kutsuntojen laajentamisella voidaan tavoittaa vielä kerran koko nuorten ikäluokka, välittää paremmin tietoa naisille palveluksen eri mahdollisuuksista sekä kasvattaa palveluksen suorittaneiden naisten kokonaismäärää.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola pitää viime vuoden lopulla tullutta parlamentaarisen komitean esitystä hyvänä.

– Kutsuntojen ulottaminen koskemaan koko ikäluokkaa on iso muutos kutsuntajärjestelmässä, mikä vahvistaa miesten ja naisten välistä tasa-arvoa yhteiskunnassa. Muutoksella naiset saavat paremmin tietoa vapaaehtoisen palveluksen eri palveluspoluista sekä hyödyistä aina myöhempää työelämää varten. Pyrkimyksenä on kasvattaa palveluksen suorittaneiden naisten määrää nykyisestä noin tuhannesta kahteen tuhanteen vuodessa. Naisten määrän lisäämisellä on moninaisia hyötyjä. Esimerkiksi kriisinhallintaoperaatiot ovat nykyään sellaisia, joissa erilaiset kulttuuriset ympäristöt ja tilanteet edellyttävät naispuolisia kriisinhallintasotilaita.

Pyrkimyksenä on myös samalla toteuttaa koko ikäluokalle terveystarkastus osana opiskeluterveydenhuoltoa.

– On tärkeää, että tässä isossa muutoksessa resurssit on turvattu Puolustusvoimille ja että eri hallinnonalat ovat muutosprosessissa vahvasti mukana. Puolustusvoimien lisäksi lisäresursseja tarvitaan kuntiin, jotka maksavat keskimäärin puolet ennakkoterveystarkastuksista kunnallisessa terveydenhuollossa. Kutsuntajärjestelmän muutos on yhteiskunnallisesti todella merkittävä.

Reserviläisliitto ei kannata asevelvollisuuden ulottamista koko ikäluokalle, koska nykyinen järjestelmä kouluttaa riittävän määrän reserviin myös jatkossa.

– Nykyjärjestelmä on rakennettu vastaamaan sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeita ja on sellaisenaan osoittanut toimivuutensa. Sotilaallisesta näkökulmasta katsottuna koko ikäluokkaa koskevalle yleiselle asevelvollisuudelle ei ole tarvetta, sillä nykyiset koulutusmäärät ovat riittävät. Miespuolinen kutsuntaikäinen ikäluokka tulee kasvamaan vielä noin kymmenen vuotta. Naisten saaminen vahvemmin mukaan vapaaehtoiseen palvelukseen riittää takaamaan nykyisenkaltaisen laajan reservin, päättää puheenjohtaja Pohjola.

Lähde: Reserviläisliitto

Kuva: Pixabay

SUOSITUIMMAT