Yrittäjät ja lääkäripalveluyritykset pöyristyivät sote-uudistuksesta: ”Suurin häviäjä ovat kansalaiset”


Suomen Yrittäjien tiedotteen otsikossa lausutaan karut sanat uusista sote-muutoksista: ”Synkkä päivä sote-alan yrittäjille”. Myös Lääkäripalveluyritykset ry kritisoi muutoksia voimakkaasti.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai maanantaina 11 tuntia kestäneen maratonkokouksen jälkeen valmiiksi sote-uudistusta koskevan mietintönsä, josta kerrottiin tiistaina. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat jättäneet mietintöön vastalauseensa, ja sitä kritisoivat voimakkaasti myös lääkäripalveluyritykset ja Suomen Yrittäjät.

Esityksessä sote-valiokunta puoltaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä pelastustoimesta vastaisi jatkossa 21 hyvinvointialuetta, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki.

Eduskunnan on määrä äänestää esityksestä ensi viikolla.

– Tämä on synkkä päivä monille sote-alan yrittäjille ja heidän asiakkailleen. Aurinko on tumman pilven peitossa yrityksille julkisen sote-sektorin arvoketjussa, arvioi sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Pentikäinen harmittelee, että vaikka hallituspuolueista lupailtiin julkisuudessakin, että esitys muuttuu eduskunnassa yrittäjäystävällisemmäksi, näin ei hänen mielestään juurikaan käynyt, ”mikä on meille iso pettymys”. 

– Hyvinvointialueilla jää iso vastuu monituottajamallin toteutuksesta, jos laki menee läpi. Ilman monituottajuutta hoitoon pääsy ja ihmisten valintaoikeus heikkenevät, varatoimitusjohtaja Anssi Kujala kommentoi.

Esimerkiksi alihankintarajoituksiin olisi Yrittäjien mukaan pitänyt puuttua ja palveluiden järjestäjä ja tuottaja eriyttää lailla velvoittavasti.  

– Esittämiemme muutosten avulla olisi voitu parantaa alan yrittäjien edellytyksiä. Juuri mikään esityksistämme ei ole valiokunnan mietinnön perusteella etenemässä, Kujala sanoo. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla oli perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen mahdollisuus parantaa yritysten tuotantomahdollisuuksia.  

– Tätä mahdollisuutta ei nyt käytetty. Uudistus on johtamassa siihen, että moni joutuu hankkimaan terveysvakuutuksen turvatakseen palvelunsa yksityisten tuottajien kautta, Kujala sanoo. 

Yrittäjät valittaa, että lainsäädännön arviointineuvosto erikseen moitti esitystä muun muassa puutteellisesta yritysvaikutuksien arvioinnista, ”mille ei korvaa lotkautettu”. 

– Tämä on hallituspuolueilta vakavaa leikkiä yli 18 000 sote-yrityksen ja niiden 80 000 työntekijän työpaikoilla, Kujala sanoo.

Mietinnön perusteella vastuu asiakkaiden hoitoon pääsystä, kustannusten hillitsemisestä sekä yritysten toimintaedellytyksien turvaamisesta jää hyvinvointialueiden varaan. 

”Suurin häviäjä ovat kansalaiset”

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä ”on erittäin surullista”, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei ottanut huomioon asiantuntijakuulemisissa esiin tulleita puutteita ja tehnyt tarpeellisia korjauksia hallituksen sote-esitykseen, vaikka se olisi perustuslakivaliokunnankin mielestä ollut mahdollista. LPY ihmettelee, miksi sote-esitys jätettiin korjaamatta.

– Suurin häviäjä ovat kansalaiset, joiden julkisrahoitteiset palvelut tulevat heikkenemään, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan esittämässä muodossa, sanoo LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen.

– Tällä esityksellä hoidon saatavuus heikkenee, eriarvoisuus lisääntyy ja kustannusten kasvu jatkuu holtittomana, Tolonen sanoo.

Tolonen kiinnittää huomiota siihen, että hallitus puolusteli monia esityksensä heikkouksia perustuslain vaatimuksilla. Näin siitäkin huolimatta, että perustuslakivaliokunta ei vielä ollut ottanut esitykseen kantaa.

– Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa 21.5.2021. Sen mukaan vähäisempikin sääntely tulisi kysymykseen. Miksi sosiaali- ja terveysvaliokunta ei käyttänyt mahdollisuuttaan korjata hallituksen esityksen valuvikoja? hän kysyy.

Tolonen mainitsee alihankintojen rajoittamisen yhtenä esimerkkinä hallituksen sote-esityksen valuvioista, joihin sosiaali- ja terveysvaliokunnan olisi ollut mahdollista tehdä korjauksia.

Kuvituskuva: Pixabay

SUOSITUIMMAT