5 tapaa, joilla koiran omistaminen kohentaa mielen hyvinvointia


Koiran pehmoinen korva voi olla juuri se, mitä ihminen tarvitsee, kun
hänellä on tarve puhua asioistaan ystävälle, joka kuuntelee
tuomitsematta. Koiran lojaalius onkin yksi syy sille, minkä takia
ihmisillä on niin uskomaton side koiriin.

Koiran silmiin katsominen myös kohottaa oksitosiinin,
”rakkaushormonin”, eritystä, mikä auttaa sosiaalisten suhteiden
luomisessa ja saa ihmisen tuntemaan itsensä yleisesti ottaen
onnellisemmaksi.

Koiraystävä voi auttaa mielen hyvinvoinnin hoitamisessa monella tavalla. Alle on listattu viisi tapaa, joilla koiran omistaminen kohentaa mielen hyvinvointia.

1. Palveluskoirat auttavat sotaveteraaneja, joilla on traumanjälkeinen stressihäiriö

Tutkimus vuodelta 2018 tuo esiin, että koirat auttavat ihmisiä
selviytymään traumasta. Sotaveteraanit, jotka kärsivät
traumanjälkeisestä stressihäiriöstä pärjäävät paremmin, kun heillä on
palveluskoira. Koiran avulla veteraanit selviytyivät paremmin, ja
lievemmin oirein. Palveluskoiria voidaan hyödyntää monenlaisissa
muissakin tehtävissä, ne voivat auttaa esimerkiksi kuuroja tai
näkövammaisia ihmisiä selviytymään arjen haasteissa.

2. Koirat vähentävät yksinäisyyden tunnetta

Australialainen tutkimus vuodelta 2019 paljastaa, että uudet
koiranomistajat tuntevat itsensä vähemmän yksinäiseksi jo kolmen
kuukauden sisällä koiran hankkimisesta. Tämä saattaa olla yksi syy
sille, miksi koirien adoptoimiset löytöeläinkodeista ovat lisääntyneet valtavasti koronapandemian aikana, kun ihmisiä on kehotettu
välttämään sosiaalisia kontakteja ja pysyttelemään kotona.

3. Koira tekee ihmisen sosiaalisemmaksi

Kyselytutkimus vuodelta 2015 tuo ilmi, että noin 40 % eläimen
omistajista koki ystävyyssuhteiden muodostamisen olevan helpompaa.
Tutkijat selvittivät, että eläimen omistajat esimerkiksi tutustuivat
muita todennäköisemmin naapureihinsa. Erityisesti koiran omistajat
ystävystyivät toisten koiranomistajien kanssa koiriensa kautta.

4. Koira tekee ihmisen onnellisemmaksi

Koiran silmiin katsominen kohottaa kehon oksitosiinitasoja, paljastaa
tutkimus vuodelta 2009. Myös ”rakkaushormoniksi” kutsuttu
oksitosiini helpottaa tunnesiteiden muodostamista, mikä auttaa
ihmistä tuntemaan itsensä onnellisemmaksi.

5. Koirat näyttävät meille esimerkkiä siitä, kuinka olla enemmän tietoisesti läsnä tässä hetkessä

”Mindfulness” eli tietoinen läsnäolo tarkoittaa elämistä tässä hetkessä,
ilman että ajattelee tulevaa tai mennyttä. Koirat ovat erinomaisia tässä
hetkessä eläjiä, mikä voi auttaa ihmisiä toimimaan samoin, tuo julki
Harvard Healthin tutkimus. Koiran kävelyttäminen tai jopa vain sen
temmellyksen seuraaminen voi auttaa elämään hetkessä.

Lähde: Insider

Kuva: Pixabay

SUOSITUIMMAT