Hyvä, Suomen poliisi! Nyt koittaa myymälävarkaille kovat ajat!


Yhtä useampi poliisipiiri Suomessa on ryhtynyt käsittelemään tapanäpistelijöiden toistuvia myymäläanastuksia varkauksina. Aiemmin myymäläanastukset on lähtökohtaisesti kirjattu näpistyksinä.

Poliisin uusi toimintatapa johtuu korkeimman oikeuden viime keväisestä ennakkopäätöksestä, joka koskee toistuvia myymälänäpistyksiä.

Viime toukokuussa antamassaan päätöksessä oikeus katsoi, että pitkäjänteisiä ja toisen omaisuudesta piittaamattomalla tavalla tehtyjä useita anastuksia ei voinut enää pitää kokonaisuutena vähäisinä. Vastaajan syyksi luettiin näpistysten sijaan varkauksia.

Aiemmin poliisi kirjasi vähäisistä myymäläanastuksista rikosilmoituksen näpistyksestä huolimatta siitä, kuinka usein henkilö on vastaavanlaiseen tekoon ollut epäiltynä. Poliisin uuden toimintatavan mukaisesti toistuvia näpistystapauksia voidaan tutkia nyt myös varkauksina. Kauppiaat kiittävät, sillä vihdoin piittaamattomia varkaita saadaan vastuuseen teoistaan.

Muuttunut oikeuskäytäntö antaa poliisille enemmän toimivaltaa anastusrikosten selvittämiseen.

Kun puhutaan varkaudesta, eikä näpistyksestä, se mahdollistaa epäillyn pakkokeinolakiperusteisen kiinniottamisen, pidättämisen ja jopa vangituksi esittämisen. Esimerkiksi Lounais-Suomen poliisi on esittänyt vangittavaksi useampia epäiltyjä, jotka käräjäoikeus on sittemmin vanginnut.

Lounais-Suomen poliisilla on ollut tutkittavana esimerkiksi tapaus, jossa yhtä henkilöä epäillään yhteensä 142:sta viime vuoden aikana tehdystä myymälävarkaudesta.

Myymälävarkaus päätyy helpommin käräjille toisin kuin näpistys. Tuomioistuimen määräämä sakko voidaan muuntaa vankeudeksi ellei sitä maksa.

SUOSITUIMMAT