IS: Kela on saanut satoja moitteita ja 17 huomautusta toiminnastaan oikeusasiamieheltä


Iltasanomat on selvittänyt, että Kela on saanut eduskunnan oikeusmieheltä lukuisia moitteita ja huomautuksia. Lehti on hankkinut tiedot vuoden 2018 alusta lähtien.

Tuona aikana Kelalle on annettu 17 huomautusta. Moitteita on sen sijaan kertynyt satoja. Asiakkaat ovat tehneet kanteluita muun muassa lääkekulujen korvaamiseen ja asumistukeen liittyen. Lisäksi esimerkiksi työttömyysturvajaksoja on laskettu väärin.

Kanteluiden määrä kasvoi merkittävästi, kun perustoimeentulon myöntämiseen ja maksamiseen liittyvät asiat siirtyivät kunnilta Kelalle vuonna 2017. Yhteensä niitä tuli käsiteltäväksi Iltasanomien pyytämän tarkastelujakson aikana 425 kappaletta.

Kun laillisuusvalvoja antaa huomautuksen tai vakavan moitteen, se edellyttää, että samankaltainen virhe ei enää toistu. Esittelijäneuvos Tapio Rädyn mukaan virheet johtuvat Kelan työntekijöiden liiallisesta kiireestä ja työtaakasta. Asiakkaiden kannalta erittäin ongelmallista on se, ettei kaikilla ole mahdollisuuksia tai voimavaroja huomata virheitä tai pyytää niihin oikaisua.

SUOSITUIMMAT