Lue täältä tietoa, miten ikä vaikuttaa muistiin


Muistia ei vie ikääntyminen, eikä se kadota mielestä opittuja asioita. Nuoren aikuisen aivot painavat vain hiukan enemmän (n. 8 %) kuin iäkkään ihmisen. Hermosolujen häviäminen vaikuttaa painon vähentymiseen. Kuitenkin solujen väliset yhteydet saattavat lisääntyä ajan myötä ja se tekee aivoista viisaat sekä toimintakykyiset.

Työ- ja tapahtumamuistin alueilla tapahtuu eniten muutoksia muistin toimintaan vanhetessa. Jo nuoresta aikuisuudesta alkaen tapahtumamuisti heikkenee, mutta rajallinen työmuisti hidastuu vasta huomattavasti myöhemmin.

Vanhetessa uusien asioiden opetteleminen vaatii vähän enemmän keskittymistä ja asioiden kertaamista kuin aiemmin. Kuitenkin uuden oppimisessa aivot yhdistelevät asioita ja hyödyntävät kokemusta, jota elämän varrealla on tullut. Tämän takia iäkkäät ihmiset saattavat hahmottaa nuoria paremmin monimutkaisia asiakokonaisuuksia.

Muistin toimintaan vaikuttaa ikääntyminen, mutta yksilölliset erot voivat olla isoja. Toisilla muutoksia voi näkyä ennen vanhuusikää, kun taas toisilla niitä saattaa olla vaikea havaita kovin iäkkäänäkään. Elämäntilanteista riippumatta aivoja tulee pitää virkeinä ja aktivoida.

Lähde: Muistiliitto

SUOSITUIMMAT