Näin koronarajoitukset muuttuivat tänään


Koronarajoitukset ovat tänään lieventyneet ja moni varmasti ihmettelee, miten ja missä nyt saa kokoontua.

STM tiedotti maanantaina, että tartuntatautilain määräaikaisten säännösten voimassaoloa jatketaan 31.12.2021 asti. Tänään 1.6. kuitenkin astui voimaan muutos ulkona tapahtuviin kokoontumisiin, joissa ei enää tarvita turvavälejä. Kyseinen muutos on voimassa aluksi 30.6. asti.

Väliaikaisia pykäliä jatketaan, jotta covid-19-epidemiatilanteen huonontuessa on myös kesäkuun jälkeen mahdollista ryhtyä oikea-aikaisesti nopeisiin, tehokkaisiin ja välttämättömiin toimiin epidemian uudelleen leviämisen ehkäisemiseksi. Tämän tavoitteena on osaltaan myös turvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky tilanteessa, jossa tautitapausten määrä lähtisi uudelleen nousuun.

THL raportoi tänään Suomessa 154 uutta koronatartuntaa. Eilen niitä oli 56, sunnuntaina 63 ja lauantaina 125.

Muutos lähikontaktin määritelmään

Säännösten ainoa sisällöllinen muutos tehtiin 58 d §:n 4 momenttiin (lähikontaktin määritelmä), joka koskee 1.6. alkaen vain sisätiloja.

Pykälä 58 d koskee asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksiä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Sitä muutetaan siten, että lähikontaktin määritelmässä kahden metrin etäisyys koskee nyt vain sisätiloja. Lähikontaktilla tarkoitettaan siten oleskelua sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä muista ihmisistä yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia muiden kanssa.

Muutoksen myötä erilaisten ulkotiloissa järjestettävien tapahtumien ja urheilu- ja liikuntapalvelujen järjestäminen on nykyistä helpompaa. Samalla järjestämistä koskevien velvoitteiden valvominen helpottuu.

Paikalliset päätökset

Aluehallintovirastot (Avi) päättävät edelleen paikallisesti kokoontumisrajoituksista leviämistilanteen mukaan, mutta myös perustason alueita koskevat edelleen tartuntalain 58 c pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, kuten mahdollisuus käsien puhdistamiseen, riittävien etäisyyksien ylläpito sekä tilojen ja pintojen puhdistaminen. Kunnat ja alueelliset koronakoordinaatioryhmät voivat myös antaa suosituksia alueilleen.

THL:n alueellisen tilannearvion mukaan 26.5. olivat kiihtymisvaiheessa Helsingin ja Uudenmaan (HUS), Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit (viisi aluetta).

Kiihtymisvaiheessa olivat Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit (kolme aluetta).

Perustasolla olivat Satakunnan, Keski-Suomen, Länsi-Pohjan, Etelä-Pohjanmaan, Vaasan, Etelä-Savon, Itä-Savon, PohjoisSavon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta (13 aluetta). Osa alueista on määritellyt yksittäisiä kaupunkeja tai kuntia muusta alueesta poikkeavaan epidemiavaiheeseen.

Varsinais-Suomessa rajoituksia ulkotiloihin

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen, jonka nojalla se rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärää Varsinais-Suomessa, pois lukien Punkalaitumen kunta. Alueen kuntien alueella voi 1.-16.6. järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin sisätiloissa osallistuu enintään 10 henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa 50 henkilöä. Tämä voidaan sallia edellyttäen, että osallistujien on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Ulkotiloissa yleisömäärää voidaan nostaa jakamalla yleisö lohkoihin tietyin reunaehdoin. STM:n ohjauskirjeen mukaan tällaisten eriyttämisjärjestelyjen mukaan toimiminen edellyttää, että

  • tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita
  • tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille ulkotiloissa enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, ja
  • niissä kussakin turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla THL:n ja OKM:n antamaa ohjeistusta.

Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit ja tapahtumahenkilökunta sekä palvelut, kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat. Lisäksi käytössä olevien lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke.

Lappi poisti kokoontumisrajoitukset

Lapin aluehallintovirasto peruutti kokoontumisrajoitukset, joiden piti olla voimassa kesäkuun loppuun saakka, mutta muistuttaa, että tautitilanne voi kääntyä huonompaan suuntaan viime viikkojen suotuisasta kehityksestä huolimatta. Siksi on tärkeää, että jokainen omalta osaltaan toimii vastuullisesti ja noudattaa tarkoin annettuja hygieniaohjeita. 

Matkustaminen – EU:n koronatodistus

Heinäkuussa otetaan käyttöön EU:n yhteinen koronatodistus, joka sisältää todistuksen koronarokotuksista, todistuksen negatiivisesta testituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista. EU:n koronatodistus toimii EU-maissa viimeistään, kun EU-asetus koronatodistuksesta on tullut voimaan ja otettu käyttöön. Kaikki kolme todistusta tulevat käyttöön samalla kertaa ja ne saa Omakannasta.

Näillä näkymin asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7. ja jäsenmaiden tulee ottaa se käyttöön kuuden viikon sisällä asetuksen voimaan tulosta. Tämä tarkoittaa, että EU-mailla ei välttämättä ole täysin samaan aikaan valmiuksia antaa ja lukea todistuksia.

Matkalle lähtijän omalla vastuulla on selvittää maahanpääsyvaatimukset kustakin kohdemaasta erikseen. Toistaiseksi tarjolla ei ole EU:n jakamaa tietokantaa, jonne ajantasainen matkustustilanne kirjattaisiin eri maissa vallitsevien tilanteiden mukaan.

Kuva: Pixabay

SUOSITUIMMAT