Näin suomalaislääkärit suhtautuvat eutanasiaan – työkokemus vaikuttaa mielipiteeseen


Lääkäriliiton valtuuskunnan tänään järjestämässä kokouksessa keskusteltiin pitkään elämän loppuvaiheen hoidosta ja eutanasiasta. Lääkäriliiton kanta pysyy ennallaan eli se ei kannata eutanasian tai lääkäriavusteisen itsemurhan laillistamista. Käytännössä ero olisi se, että eutanasiassa lääkäri antaisi potilaalle kuolemaan johtavan lääkkeen. Jälkimmäisessä taas lääkäri toisi sen potilaalle ja tämä ottaisi lääkkeen itse.

Kokouksessa käytiin läpi Lääkäriliiton tekemän kyselyn vastauksia. Eutanasia jakaa suomalaislääkäreiden mielipiteet kahtia, puolet kannattaa sitä ja puolet ei. Asia ei ole muuttunut edellisestä kyselystä, joka tehtiin vuonna 2013.

Sen sijaan lääkäriavusteisen itsemurhan kannatus on noussut. Sitä puoltaa 45 prosenttia työikäisistä lääkäreistä, 48 prosenttia puolestaan vastustaa. Huomioitavaa tuloksissa on se, että vaikka yksittäinen lääkäri itse puoltaisi eutanasiaa, hän ei silti välttämättä halua Lääkäriliiton kantaa asiaan muutettavan.

Kyselyssä kävi ilmi, että lääkärin työkokemuksella on vaikutusta asiaan suhtautumiseen. Mitä enemmän oli työskennellyt elämän loppuvaiheessa olevien potilaiden parissa, sitä todennäköisemmin vastusti eutanasiaa. Miehet kannattivat armokuolemaa naisia useammin.

– Jäsenkyselyn lisäksi asiasta on keskusteltu laajasti liiton valiokunnissa ja eettisessä neuvottelukunnassa. Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha ovat eettisesti erittäin vaikeita asioita lääkäreille. Yhteiskunnallinen keskustelu asiasta jatkuu ja Lääkäriliitto jatkaa keskustelua jäsentensä ja sidosryhmiensä kanssa, toteaa Lääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju.

Kyselyyn osallistui 26 prosenttia Lääkäriliiton jäsenistä eli 6 889 henkilöä. Heistä oli lääkäreitä 6 489 ja lääketieteen opiskelijoita 400. Lääkäreistä työikäisiä eli alle 65-vuotiaita oli 4 682.

SUOSITUIMMAT