Rottahavaintoja on tehty runsaasti – syksy on jyrsijätorjunnan otollista aikaa


Ympäristöterveydenhuolto Siun sote on saanut useilla alueilla ilmoituksia erityisesti rotista. Nimenomaan syksy on otollista aikaa jyrsijöiden torjunnalle ja ensisijainen vastuu torjunnasta on kiinteistönomistajilla.

Jokainen kiinteistönomistaja voi vaikuttaa jyrsijöiden torjuntaan omalla toiminnallaan ja varsin arkisilla ratkaisuilla. Etenkin omakotialueilla torjunta onnistuu parhaiten asukkaiden yhteistyönä.

Varsinaisen loukuilla tapahtuvan torjunnan lisäksi jokaisen tulisi omassa pihapiirissään huolehtia siitä, ettei rotilla tai muillakaan jyrsijöillä ole lymy- tai ruokapaikkoja. Jäteastioiden on oltava ehjiä ja kannellisia. Astioiden ulkopuolelle ei saa kerätä jätteitä, eikä roskapusseja tule jättää yöksi esimerkiksi terassille. Tarvittaessa on tihennettävä jäteastioiden tyhjennyskertoja.

Talousjätteen kompostointi on sallittua vain suljetuissa jyrsijäeristetyissä kompostoreissa. Avokompostia voi käyttää ainoastaan puutarhajätteille, eikä niihin saa laittaa mitään elintarvikejätettä, ei myöskään omenoita tai muuta vastaavaa puutarhan satoa. Omenat tulee kerätä pois myös puiden juurilta.

Lemmikkien ruokintaa ulkona on vältettävä, tai ruoka-astiat tähteineen on haettava pois ruokinnan jälkeen. 

Myös lintujen ruokintapaikat on pidettävä puhtaana. Lintulaudan alla oleva maa on säännöllisesti puhdistettava siemenistä. Lintuja ei tarvitse ruokkia kesällä, eikä ruokinta talvellakaan saa tapahtua maasta.

Ulkona, etenkin seinien vieressä säilytettävät tavarat ja materiaalit tarjoavat rotille suojapaikkoja. Tavarat tulisikin sijoittaa ilmavan telineen päälle, mielellään puolen metrin korkeudelle maanpinnasta ja kahden metrin etäisyydelle rakennuksesta. Vähällä käytöllä olevat vajat ja muut ulkorakennukset tarjoavat niin ikään jyrsijöille oivia suojapaikkoja.

Jos rottia tai niiden jälkiä havaitaan, tapahtuu niiden pyynti loukuttamalla. Loukut sijoitetaan epäillyille rottien kulkureiteille. Loukut tulee suojata niin, etteivät lapset tai muut kuin pyydettävät eläimet pääse niihin käsiksi. Lisäksi loukku on kiinnitettävä esim. seinään.

Loukut on tyhjennettävä säännöllisesti. Kuolleet eläimet hävitetään polttokelpoisen jätteen mukana. Mikäli oma torjunta ei näytä tehoavan riittävästi, tulee kääntyä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen.

Lähde: Siun sote

Kuva: Unsplash

SUOSITUIMMAT