SYL: Eläkejärjestelmän vahvistaminen on löydettävä muualta kuin nuorten lompakoista


Nuorten sukupolvien luottamus eläkejärjestelmään horjuu.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry julkaisi kannanoton, jossa sanotaan, että keinot eläkejärjestelmän kestävyyden vahvistamiselle on löydettävä muualta kuin nuorten lompakoista.

SYL:n mukaan Suomen eläkejärjestelmä on sukupolvien välinen sopimus, jonka edut ja kustannukset on tarkoitettu oikeudenmukaisesti jaettaviksi sukupolvien kesken. SYL muistuttaa, että hyvinvointivaltiomme oikeutus perustuu siihen, että jokainen sukupolvi voi luottaa erinäisiin yhteiskunnan yhteisiin vakuutuksiin elämän riskien varalta. SYL:n mukaan luottamus eläkejärjestelmään horjuu tällä hetkellä nuorten sukupolvien näkökulmasta.

Siinä missä osa työeläkemaksuista menee rahastoihin, rahoitetaan valtaosa tämän päivän eläkkeistä työssäkäyvien ja työnantajien kautta. Väestörakenteen muutos aiheuttaa paineita eläkejärjestelmälle ja nuoremmille sukupolville, kun eläkkeellä olevien määrä kasvaa ja työssäkäyvien määrä vähenee. SYL:n mielestä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden tulee olla järjestelmän kehittämisen lähtökohta ja sitä on tehtävä vahvemmin nuorten ehdoilla.

– Keinot järjestelmän kestävyyden vahvistamiselle on löydettävä muualta kuin nuorten lompakoista. Eläkemaksujen korottaminen ei ole oikeudenmukaista, vaan se lisää sukupolvien välistä epätasa-arvoa lisäämällä nuorten ja pienempien ikäluokkien maksutaakkaa. Yhden sukupolven vakuuttaminen ei saa heikentää muiden sukupolvien asemaa, korostaa SYL:n puheenjohtaja Tapio Hautamäki.

Eläkemaksujen korottaminen on luonut painetta muun verotuksen keventämiselle, joka puolestaan voi johtaa hyvinvointivaltion palveluiden ja etuuksien heikentymiseen. Myös nuoremmilla sukupolvilla tulee olla oikeus saavutettaviin ja laadukkaisiin palveluihin sekä kattavaan sosiaaliturvaan.

Eläkkeissä on vahva omaisuudensuoja, minkä vuoksi eläkkeiden taso nähdään yhteiskunnallisesti saavutettuna etuna. On sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta perusteltua käydä keskustelua käytössä olevista keinoista eläkejärjestelmän turvaamiseksi. Eläkkeiden progressiivisen verotuksen kiristäminen toisi SYL:n mukaan lisäresursseja yhteiskunnan muihin yhteisiin vakuutusjärjestelmiin, kuten julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen, josta hyötyy jokainen sukupolvi.

SYL toteaa tiedotteessaan, että eläkejärjestelmän tulee olla yhdenvertainen ja kannustaa työurien pidentämiseen. Ensisijaisesti eläkejärjestelmää tulee vahvistaa työuria pidentämällä esimerkiksi uudelleenkouluttautumista helpottamalla ja mahdollistamalla osa-aikaista työskentelyä työuran lopulla. Työelämää tulee kehittää myös laadullisesti panostamalla systemaattisesti työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Opiskelijoiden osalta keskeistä on tarjota matalan kynnyksen vaikuttavia mielenterveyspalveluita, joilla tuetaan opinnoissa jaksamista ja tulevien ammattilaisten hyvinvointia pidemmälläkin tähtäimellä. Tämän päivän hyvinvoiva opiskelija on huomisen hyvinvoiva ammattilainen – meidän kaikkien yhteisen kestävän eläkejärjestelmänkin tärkein resurssi.

Kestävä eläkejärjestelmä on kaikkien sukupolvien ja vakaan yhteiskunnan etu. SYL huomauttaa, että myös nuorilla sukupolvilla on oikeus nauttia eläkejärjestelmän tuomista eduista tulevaisuudessa, eikä järjestelmää voida kehittää kestävästi ilman nuoria. SYL:n mukaan sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden tulee olla eläkejärjestelmän kehittämisen lähtökohta.

Kuva: Pixabay

SUOSITUIMMAT