Työpaikat ilmoittavat puutteellisesti syöpävaarallisista aineista ja menetelmistä – näin tarkastaja kertoo asiasta


Työnantajan on ilmoitettava syöpävaarallisille aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvat työntekijät ASA-rekisteriin.

”Valvontahavaintojemme mukaan ammatissaan syövälle altistuneiden rekisteri ei ole yrityskentällä niin tuttu kuin voisi luulla. Myös riskien arviointi syöpävaarallisten kemiallisten altisteiden suhteen on tehty useilla työpaikoilla puutteellisesti”, toteaa tarkastaja Marjo Vänskä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Lain mukaan työnantajalla on velvollisuus suojella työntekijöitä kemiallisten altisteiden aiheuttamilta vaaroilta. Työsuojeluviranomainen valvoo työsuojelutarkastuksilla, että työpaikkojen kemialliset riskit hallitaan lain vaatimalla tavalla.

”Työnantajan kuuluu ylläpitää listaa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Kemikaalien toimittajilta saatavasta käyttöturvallisuustiedotteesta saa tietoa kemikaalin vaaraominaisuuksista sekä ohjeet kemikaalin turvallisesta käsittelystä. Käyttöturvallisuustiedote kertoo myös, aiheuttaako kemikaali syöpää tai vaurioittaako se perimää”, opastaa Marjo Vänskä.

Työnantajan on ilmoitettava ASA-rekisteriin syöpävaaralle altistuneet työntekijät. Tiedot edeltävänä vuonna altistuneista työntekijöistä on ilmoitettava Työterveyslaitokselle 31.3. mennessä.

Lähde: Aluehallintovirasto

SUOSITUIMMAT