Hoitotyöntekijöitä ohjeistetaan käyttämään kankaisia kasvomaskeja – tutkimukset osoittavat niissä piilevän vaaran


Koronavirusepidemiaan liittyvä suojavarusteiden puute aiheuttaa huolta hoitotyöntekijöissä. Hämmennystä lisäksi aiheuttavat ristiriitaiset ohjeistukset suu-nenäsuojusten ja kasvomaskien käytöstä terveydenhuollossa. Kansallisesti eri tahot ovat ohjeistaneet hoitotyöntekijöitä käyttämään tietyillä hoitotyön alueilla kankaisia kasvomaskeja potilaiden sekä myös itsensä suojaamiseen. Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) laati tutkimusnäytön koosteen siitä, mitä riskejä kankaisten kasvomaskien käyttöön liittyy terveydenhuollon ammattilaisten käytössä ja mitä ammattilaisten tulisi huomioida, jos niitä joudutaan käyttämään.

Kankaisia kasvomaskeja koskevissa ohjeistuksissa kirjavuutta

Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) laati terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun tutkimusnäytön koosteen (julkaistu 9.4.2020) kankaisten kasvomaskien käyttöön liittyvistä riskeistä havaittuaan ohjeistusten välillä eroja. Osassa ohjeista annetaan myös kuva, että kankaiset kasvomaskit ovat tasavertainen vaihtoehto kirurgisille suu-nenäsuojuksille. Laaditun koosteen tavoitteena oli siten selventää kangasmaskien käyttöön liittyviä riskejä ja osoittaa niiden käyttöön liittyvien asianmukaisten ohjeistusten tarvetta, sillä ristiriitaiset ja puutteelliset ohjeet voivat olla potilasturvallisuusriskin lisäksi myös työturvallisuusriski.

Esimerkiksi osassa ohjeista todetaan, että hoitotyöntekijä voi käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta, kankaista kasvomaskia tai esimerkiksi huivia oman itsensä suojaamiseen kotihoidossa niissä tilanteissa, joissa hoidettavalla ei ole COVID-19-taudin oireita.

– Tämä ohjeistus on herättänyt hoitotyöntekijöissä hämmennystä. Maailman terveysjärjestö WHO:n tutkimusnäyttöön pohjautuvan kannanoton mukaan kankaisia kasvomaskeja ei tulisi käyttää terveydenhuollossa, ja jos niitä joudutaan käyttämään asianmukaisten suu-nenäsuojusten puuttuessa, tulee niiden käyttöön liittyvät riskit olla tiedossa ja ohjeistusten selkeät, toteaa tutkija ja WHO:n hoitotyön yhteistyökeskuksen varajohtaja Heidi Parisod.

– Halusimme laatia tutkimusnäytöstä koosteen, jotta hoitotyöntekijöillä ja muilla terveydenhuollossa toimivilla olisi käytettävissä tutkittua tietoa kankaisista kasvomaskeista ja niiden käyttöön liittyvistä riskeistä, Parisod jatkaa.

Kankaisten kasvomaskien antama suoja heikko

Hotuksen laatima tutkimusnäytön kooste osoittaa, että kankaisten kasvomaskien antama suoja on vähäinen verrattuna kirurgisiin suu-nenäsuojuksiin.

– Tutkimuksissa on todettu, että kankaiset kasvomaskit voivat päästää lävitseen jopa lähes 97 % viruspartikkeleista. Siten niiden käyttöön liittyy moninkertainen riski saada kuumeinen hengitystieinfektio kirurgisiin suu-nenäsuojuksiin verrattuna, toteaa tutkija Lotta Hamari.

– Kankaisten kasvomaskien laadussa voi myös olla suurempaa kirjavuutta kuin esimerkiksi kirurgisissa suu-nenäsuojuksissa. Lisäksi kankaisten kasvomaskien suojateho näyttää selvästi heikkenevän jo muutaman pesukerran jälkeen, Hamari täsmentää.

Ohjeistuksiin toivotaan tarkennuksia

Koronavirusepidemian myötä henkilösuojainten saatavuudessa on ollut ongelmia. Kankaisten kasvomaskien käyttö on tutkimusnäytön ja WHO:n mukaan perusteltua harkitusti vain silloin, jos muita suojavarusteita ei ole saatavissa.

– Oikein käytettynä kankaiset kasvomaskit voivat antaa pienen lisähyödyn verrattuna siihen, että maskia ei olisi lainkaan. Niiden antamaan suojatehoon ei voida kuitenkaan luottaa ja erityisesti työskenneltäessä läheisessä kontaktissa riskiryhmiin kuuluvien potilaiden ja asiakkaiden, kuten iäkkäiden henkilöiden kanssa, tulisi niiden käytön kanssa olla varovainen, sillä myös oireettomat voivat tietämättään levittää koronavirusta, tutkija Jenni Konttila toteaa.

– Jos kankaisia kasvomaskeja joudutaan käyttämään, tulisi niiden käyttöön liittyvistä riskeistä tiedottaa selvästi, jotta ne eivät anna käyttäjälleen vääränlaista turvallisuuden tunnetta, Konttila jatkaa.

Tutkimusnäyttö osoittaa, että erityisesti kankaisten kasvomaskien kanssa samanaikaisesti on tärkeää toteuttaa myös muita COVID-19-taudilta suojaamiseen tarkoitettuja varotoimia ja huolehtia kasvomaskien oikeanlaisesta käytöstä.

– Olemme kuulleet hoitotyöntekijöiltä karuja esimerkkejä siitä, kuinka kankaisia kasvomaskeja jopa viedään työpäivän päätteeksi kotiin pestäväksi. Työnantajien tulisi antaa työntekijöilleen selkeät ja yhdenmukaiset ohjeet siitä, kuinka kangasmaskien käytön kanssa tulee samanaikaisesti toteuttaa muita varotoimia sekä miten kankaisten kasvomaskien riittävän tiheä vaihto ja oikeanlainen pesu voidaan käytännössä turvallisesti toteuttaa, jos kankaisten kasvomaskien käyttöön päädytään. Muutoin niillä voidaan saada aikaan jopa enemmän haittaa kuin hyötyä, Parisod kiteyttää.

Lähde: Hotus

Kuvituskuva: Pixabay

HUS:n neurokirurgi: Tämä on katastrofi – Suomi tekee kaiken väärin

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommentti
Kirjoita tähän nimesi

SUOSITUIMMAT