HVK hankkii koululaisille miljoonia kotitestejä


Huoltovarmuuskeskus (HVK) ilmoitti hankkivansa 19.1.2022 ministeriöiltä saamansa toimeksiannon mukaisesti ensimmäiset erät koronakotitestejä koululaisten käyttöön, vähintään 6 miljoonaa kappaletta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat antaneet HVK:lle tehtäväksi hankkia vähintään kuusi miljoonaa kappaletta omaehtoiseen koronaviruksen kotitestaukseen tarkoitettuja testejä. Hankintojen kokonaiskustannus saa olla korkeintaan 10 miljoonaa euroa sisältäen logistiikan.

Testit tulevat ensisijaisesti perusopetuksen, lukioiden ja ammattioppilaitosten käyttöön.

Huoltovarmuuskeskus on selvittänyt kotitestien markkinatilannetta ja analysoinut tarjouksia suurten hankintamäärien kannalta. Ministeriöt painottavat hankinnoissa yhteistyön tärkeyttä ja poikkeuksellista, HVK:sta riippumatonta kiireellisyyttä.

Riskejä saatavuudessa, toimitusajoissa ja logistiikassa

HVK:n mukaan toimeksiantoon liittyy riskejä, joista merkittävimpiä ovat vaikeasta markkinatilanteesta johtuvat saatavuuteen, toimitusaikoihin ja logistiikkaan liittyvät riskit, toteavat ministeriöt toimeksiannossaan. Lisäksi yleisesti vallitsevan vaikean pandemiatilanteen vaikutuksia toimeksiannon toteuttamiseen on vaikea arvioida. Huoltovarmuuskeskus vastaa vain oman toimintansa vaikutuksista riskien muodostumiseen ja realisoitumiseen liittyen.

Ensimmäisiä toimituksia noin kolmen viikon kuluttua

HVK vastaa testien kuljetuksesta kuntien ja kuntayhtymien ilmoittamaan yhteyspisteeseen, josta kunkin alueen perusopetusta, lisäopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta järjestävät kunnalliset, yksityisen ja valtion toimijat hoitavat logistiikan edelleen toimipisteisiinsä.

− On selvää, että testejä ei saada kaikkiin paikkoihin yhtä aikaa. Ensimmäisiä toimituksia kuntiin voidaan odottaa noin kolmen viikon kuluttua. Käytännössä testejä jaetaan HVK:lle osoitettuihin yhteyspisteisiin sitä mukaa kun niitä hankintojen kautta saadaan. HVK saattaa myös saada ohjeistusta testien toimitusten kohdentamisesta esimerkiksi tautitilanteesta johtuen, toteaa hallintojohtaja Rain Mutka Huoltovarmuuskeskuksesta.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa varmistaa, että yhteiskunnalle kriittisimmät järjestelmät toimivat kaikissa tilanteissa. 

Lähde: Huoltovarmuuskeskus

Kuvituskuva: Unspash

SUOSITUIMMAT