Jätelakiin tulee muutoksia, mitä minun täytyy tehdä?


Meitä kaikkia koskevat jätetelain lajitteluvelvollisuudet. Sinun täytyy lajitella jätteesi ja viedä ne oikeisiin astioihin omassa pihassa tai keräyspisteeseen asut sitten taajamassa tai sen ulkopuolella, omakotitalossa, kerrostalossa, rivitalossa jne.

On olemassa yhteensä seitsemän lajiteltavaa jätejaetta: biojäte, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, muovipakkaukset, paperi, pienmetalli ja sekajäte.

Nämä asiat muuttuvat vuonna 2023

  1. Aloita lajittelemaan keräyspaperi ja kartonkipakkaukset erillisiin astioihin. Vähitellen paperin ja kartongin yhteisastioiden käyttö loppuu vuoden 2023 lopulla. Kiinteistössä olevan jätepisteen ja kierrätyspisteiden paperikeräysastioihin saa laittaa ainoastaan keräyspaperia. Kartonkipakkaukset sekä pahvilaatikot laitetaan kartonkipakkauksille tarkoitettuun keräysastiaan.
  2. Mikäli kompostoit biojätteesi, niin ilmoittaudu jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään kompostointirekisteriin. Koko Suomen alueelta kerätään rekisteriä kartoittamaan, kuinka paljon biojätettä kompostoidaan maassamme ja samalla varmistetaan, ettei kompostoinnin puutteellisuudesta aiheudu vaikkapa rottaongelmia.

Tämä asia muuttuu vuonna 2024

  1. Jos asut taajama-alueella vähintään viiden huoneiston kiinteistössä, niin sinun tulee lajitella pakkausjätteet astioihin, jotka ovat kiinteistösi jätepisteessä. Pakkausjätteitä ovat kartonki-, muovi-, ja lasipakkaukset sekä pienmetalli. Vuoden 2024 alusta alkaen seitsemän eri astiaa tulee löytyä taloyhtiön omasta pihasta.

Lähde: Keräämö

Kuva: Pexels

SUOSITUIMMAT