JUKO: Työvoimapula pahenee kuntapalveluissa: ”Ei näillä palkoilla…”


Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on huolissaan kunta-alan työvoimatilanteesta.

Kuntien eläkevakuuttajan Kevan mukaan kuntien suhteellisesti suurin työvoimapula on sosiaalityöntekijöistä, erityisopettajista, psykologeista ja varhaiskasvatuksen opettajista, kun työvoiman tarvetta verrataan näissä tehtävissä työskentelevien määrään.

Eläköityvien ja alan opiskelijoiden määrää tarkasteltaessa Keva ennakoi pulan vain pahenevan. Ennuste osoittaa, että yhdeksän vuoden kuluttua sataa sosiaalityöntekijää kohden tarvitaan lisää 45 sosiaalityöntekijää. Erityisopettajien vastaava luku on 34, psykologien 32 ja varhaiskasvatuksen opettajien 28.

Ei näillä palkoilla…

JUKO korostaa tiedotteessaan, että akavalaisissa kunta-alan töissä moni ansaitsee kuukaudessa reilusti alle 3 000 euroa.

– Ei näillä palkoilla houkutella korkeakoulutettuja nuoria kuntien töihin, kommentoi JUKO:n toiminnanjohtaja Maria Löfgren Kevan ennustetta kuntien tulevasta työvoiman tarpeesta.

– Kun palkka ei vastaa työn vaativuutta, työolosuhteet ovat raskaat ja erityisesti sote-töissä asiakasmäärien kasvu kuormittaa uupumukseen asti, asioille on tehtävä nopeasti jotain tai seurauksena on nuorten kato palkkalistoilta.

Tulossa vakava työvoimapula

Löfgren varoittaa, että useita naisvaltaisia töitä uhkaa lähitulevaisuudessa vakava työvoimapula.

– Koulutuspaikkojen lisääminen ei auta, jos tehtävien vaativuus ei näy palkassa eivätkä työolot houkuttele.

Jos sote-uudistus toteutuu, sosiaalityöntekijät ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen.

– Uusi työnantaja joutuu heti vakavan sote-ammatteja koskevan työvoimapulan kouriin. Lukumäärällisesti eniten pulaa tulee edelleen olemaan sairaanhoitajista, Löfgren huomauttaa.

Kunta-alan 420 000 palkansaajasta kolmasosa kuuluu julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO:n neuvottelemien virka- ja työehtosopimusten piiriin. Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa työskentelee eri ammateissa runsaat 130 000 akavalaista.

Kuva: Pixabay

SUOSITUIMMAT