Neuroottiset naiset liikkuvat vähemmän


Tähän tulokseen tultiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa. Tavoitteena oli selvittää luonteenpiirteiden vaikutusta liikunnalliseen aktiivisuuteen.

Tutkimuksessa keskityttiin kahteen ominaisuuteen, ulospäinsuuntautuneisuuteen ja neuroottisuuteen. Piirteiden arviointi pohjautui testattavien omaan arviointiin. Liikunnallisuutta mitattiin muun muassa liikemittarilla.

Keski-ikäiset neuroottiset naiset arvioivat liikkuvansa vähän ja se näkyi myös liikemittauksessa. Iäkkäämmät neuroottiset naiset olivat puolestaan aktiivisempia kuin he kuvittelivat olevansa.

Neuroottisuus näkyi siis kahdella tavalla, joko liikunnallisena passiivisuutena tai itsensä vähättelynä. Neuroottisilla henkilöillä on taipumus kielteisiin tunteisiin kuten ahdistuneisuuteen ja epävarmuuteen.

Tutkimukseen osallistui 1098 naista, jotka ovat 47–55-vuotiaita sekä yli kolmesataa 70-85 -vuotiasta miestä tai naista.

SUOSITUIMMAT