Ovatko ystävät pitkän iän salaisuus?


Ystävyyssuhteilla on suuri merkitys hyvinvoinnille. Ystävät ovat elintärkeitä. Sopiva ruokavalio, liikunta ja terveet elämäntavat lisäävät tunnetusti elinvuosia ja vähentävät riskiä kuolla ennenaikaisesti, mutta tutkimusten mukaan ystävät ovat avain pitkään ja hyvään elämään.

Itseasiassa tilastot ovat järisyttäviä. Tutkimusten mukaan sosiaaliset suhteet – ystävät, perhe, naapurit ja työkaverit – lisäävät todennäköisyyttä pysyä hengissä 50 %.

Alla olevat esimerkit havainnollistavat sosiaalisten suhteiden merkitystä. Ystävien puute ja vähäiset sosiaaliset suhteet ovat vahingollisuudessaan samalla tasolla kuin:

  • 15 tupakan tupakoiminen päivittäin
  • Alkoholismi
  • Liikunnan puute
  • 2 * ylipainon haittavaikutukset

Ystävät ja perhe voivat vaikuttaa terveyteen monella positiivisella tavalla.

– Kun joku on yhteydessä ryhmään ja tuntee vastuuta muista ihmisistä, tarkoituksen tunne ja merkityksellisyys näkyy itsestä huolehtimisena ja riskinoton välttämisenä, kertoo tutkija Julianne Holt-Lunstad.

Ihmissuhteet suojaavat kaikenikäisiä. Lapsille kaverit ovat tärkeitä tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen kehittymisen kannalta. Laaja ystäväpiiri on avain keski-ikäisten hyvinvointiin ja aktiiviset sosiaaliset kuviot ovat kriittisiä myös vanhempien aikuisten hyvinvoinnin kannalta. Hyötyvaikutuksiin kuuluu muun muassa pienempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, Alzheimerin tautiin ja masennukseen.

Vahva sosiaalinen verkosto on hyväksi niin psykologiselle kuin fyysiselle terveydelle. Tosin, erään viimeaikaisen tutkimuksen mukaan jatkuva riitely perheen tai ystävien kanssa nostaa kuolemanriskiä. Toisin sanoen, ystävät ovat hyväksi terveydelle niin pitkään kuin suhteeseen ei kuulu liian paljon kinastelua.

Vaali siis vanhoja ystävyyssuhteitasi ja ole avoin uusien muodostumiselle!

Lähde: Positive Prescription

SUOSITUIMMAT