PAM: ”Ravintolarajoitusten jatkamisen inhimillinen kustannus on kertakaikkisen tuhoisa”


Palvelualojen ammattiliiton PAMin mukaan ravintola-alan rajoitusten jatkamiselle ei ole perusteita.

PAM ihmettelee tiedotteessaan, miksi ravintolarajoitukset edelleen jatkuvat, vaikka yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia koskevat rajoitukset poistuvat koko Suomesta perjantaina.

PAM muistuttaa, että ravintoloiden toimintaa on rajoitettu koko Suomessa jo 4.4.2020 alkaen erilaisin toimenpitein. Tällä hetkellä kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla on rajoitettu ravintoloiden aukioloaikaa sekä asiakaspaikkamäärää.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen vaatii valtioneuvostoa purkamaan rajoitukset myös ravintoloilta.

– Lokakuun alun jälkeen ei enää ole perusteita ravintoloiden toiminnan rajoittamiselle.  Valtioneuvoston on muutettava ravintolatoimintaa koskevaa tartuntatautilain asetusta. Ilman muutosta ravintola-ala ja sen työntekijät asetetaan epäreiluun asemaan muihin toimialoihin verrattuna, Rönni-Sällinen sanoo.

Rönni-Sällisen mielestä valtioneuvostolla ei ole perusteita tällaiseen yhtä alaa koskevaan rajoittavaan erityiskohteluun.

– Ravintola-alaa koskevien rajoitusten jatkamisen sosiaalinen ja inhimillinen kustannus on kertakaikkisen tuhoisa. Ravintola-alan työntekijät ovat joutuneet kohtuuttomasti kärsimään ja joustamaan oman hyvinvointinsa hinnalla koko pandemian ajan. Myös ravintola-alan työntekijöillä on oltava oikeus omaan työhönsä ja sen mukanaan tuomaan toimeentuloon ja hyvinvointiin.

– Ravintola-alan työntekijöiden on aika päästä ulos ahdingosta, Rönni-Sällinen vaatii.

Lähde: PAM ry

Kuva: Pixabay

SUOSITUIMMAT