Pelastakaa Lapset: Lasten somekuvia päätynyt aikuisviihdesivustoille


Pelastakaa Lapset ry:n tuoreen raportin mukaan lapsista otettuja tavallisia arkipäiväisiä kuvia seksualisoidaan netissä.

Pelastakaa Lapset kertoo huolestuttavasta ilmiöstä julkaisussaan ”Arkipäiväiset kuvat lapsista seksualisoivassa kontekstissa”.

Sen lisäksi, että lapset joutuvat yhä useammin groomingin eli seksuaalisen houkuttelun kohteeksi, heidän esimerkiksi Facebookin, Instagramin, YouTuben, TikTokin ja Snapchatin kaltaisille alustoille ladattuja kuvia poistetaan niiden alkuperäisestä yhteydestä ja sijoitetaan uuteen, seksualisoivaan yhteyteen. Tällä tavalla täysin normaaleissa kuvissa olevat lapset seksualisoidaan aikuisten seksuaalisten tarpeiden kohteiksi.

Ilmiön laajuudesta ei ole varmaa tietoa, mutta esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-palveluun vastaanotetaan toistuvasti vihjeitä tämän tyyppisestä materiaalista. 

– Netissä on helppo ladata kuva ja liittää se sellaiseen yhteyteen, johon sitä ei ole tarkoitettu. Arkipäiväiset kuvat ovat niitä ihan tavallisia arkisia kuvia tai lomakuvia lapsista, joita aikuiset tai lapset itse julkaisevat esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla. On kuitenkin vaikea arvioida, kuinka laajasta ilmiöstä on lopulta  kyse, sillä aihetta on tutkittu vähän. Pelastakaa Lasten Nettivihje-palvelussa vastaanotamme toistuvasti vihjeitä tämäntyyppisestä materiaalista, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntija Pauliina Sillfors

Kuvien seksualisointi tapahtuu siten, että lasten kuvat poistetaan niiden alkuperäisestä yhteydestä ja sijoitetaan uuteen, seksualisoivaan kontekstiin, jossa kuvia käytetään seksuaalisiin tarkoituksiin pornografista materiaalia sisältävillä aikuisviihdesivustoilla.  

– Sen lisäksi, että lapsen kuva on joutunut väärään yhteyteen ja on asiana jo vakava, voi lapsi kokea kriisireaktion saadessaan tietää, että hänen kuvansa on netissä tällaisessa yhteydessä. On tärkeää suojella lapsia tämän tyyppiseltä väkivallalta, painottaa Sillfors.

Aina haitallista lapsille

Tuore julkaisu on tuotettu Tanskan Pelastakaa Lasten toimesta ja käännetty suomeksi. Julkaisussa on esitelty muun muassa Pelastakaa Lasten ja Aarhusin yliopiston tutkimustyön tuloksia siitä, minkälaista digitaalista elämää elävät henkilöt, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin.  

– Huolestuttavaa on, että tuloksien mukaan henkilöt, jotka käyttävät arkipäiväisiä kuvia lapsista seksualisoivassa kontekstissa seksuaalisten tarpeidensa tyydyttämiseen, eivät välttämättä koe, että toimisivat väärin lasta kohtaan. Lapsista otettujen arkipäiväisten kuvien käyttö seksualisoivissa konteksteissa voi näiden henkilöiden osalta olla osoitus siitä, että he yrittävät elää lapsikohteisen seksuaalisuuden kanssa vahingoittamatta lasta. Tällainen toiminta on lapselle kuitenkin aina haitallista ja loukkaa lapsen oikeuksia, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntija Eveliina Karhu

Tuen ja avun tarjoaminen henkilöille, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin, voi ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Seksuaalinen kiinnostus ja seksuaalinen teko ovat kaksi eri asiaa. On paljon henkilöitä, jotka toivovat apua, jonka avulla rakentaa omaa toimintaa siten, että se ei loukkaa lasta. 

– Valtaosa lapsista on netissä turvassa, eivätkä kaikki siellä jaetut kuvat päädy seksualisoiviin konteksteihin. Tuore julkaisumme korostaa, miten tärkeää lasten kanssa on keskustella kuvien jakamisesta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Huoltajan tulee toimia myös itse esimerkkinä ja pitää lapsen oikeutta suojeluun ja yksityisyyteen etusijalla jakaessaan lapsesta tietoja tai kuvia. On eri asia laittaa kuva perinteiseen valokuva-albumiin kuin jakaa se netissä suurelle yleisölle, toteaa Karhu. 

Jos näet kuvan tai videon lapsesta esimerkiksi aikuisviihdesivustolla, ilmoita siitä poliisille tai nimettömästi Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-palveluun. Nettivihje välittää tiedon laittomaksi arvioidusta toiminnasta ja materiaalista keskusrikospoliisille.  

Lähde: Pelastakaa Lapset ry

Kuva: Pixabay

SUOSITUIMMAT