STM:n Voipio-Pulkki: ”Jos ajatellaan vakavia tautimuotoja, kerroin vain kasvaa”


Sosiaali- ja terveysministeriö STM ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL järjestivät juuri tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin Suomen koronatilanteesta.

Tiedotustilaisuudessa todettiin, että tilanne sairaalaoissa on pysynyt melko samana viimeisen viikon aikana, mutta erikoissairaanhoidon kuormitus on ollut lievässä laskussa ja että suurin osa sairaalahoidossa olevista on rokottamattomia.

THL:n ylilääkäri Otto Helveen mukaan koronan suurin ilmaantuvuusluku (490-590) on ollut viimeisten kahden viikon aikana rokottamattomilla 12-49-vuotialla. Koko Suomen ilmaantuvuusluku on 141.

– Rokottamattomien riski joutua sairaalahoitoon on erityisen suuri 40-69-vuotiaissa, Helve sanoi.

Myös STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki toisti, että rokottamattomuus on selvä riskitekijä vakavalle tautimuodolle.

– Jos koko väestön ilmaantuvuus on noin 140, rokottamattomilla se on karkeasti nelinkertainen. Jos ajatellaan vakavia tautimuotoja, kerroin vain kasvaa, Voipio-Pulkki totesi.

Helveen mukaan rokotustilanne on Suomessa hyvä ja että hallituksen rajoitusten poistamisen edellytykseksi asettama 80 prosentin rokotuskattavuus saavutetaan 1-2 päivän kuluessa.

Helveen mukaan mahdollisesta 5-11-vuotiaiden lasten rokottamisesta ei ole vielä laadittu esitystä, mutta sitä harkittaessa otetaan huomioon rokotteiden saatavuuden lisäksi lasten tautitaakka, riski sairastua vakavasti, rokotteiden riskitekijät sekä muut rokotteiden hyödyt ja haitat.

Kuva: Pixabay

SUOSITUIMMAT