Tukes: Useita kymmeniä hengityksensuojaimia poistettiin markkinoilta viime vuonna


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoo määränneensä työsuojeluviranomaisten kanssa viime vuonna yli 40 hengityksensuojainta poistettavaksi markkinoilta niistä löytyneiden puutteiden vuoksi.

Tukesin mukaan osa suojaimista ei suodattanut riittävän tehokkaasti ja toisia myytiin virheellisesti hengityksensuojaimena, vaikka ne eivät täyttäneet suojaimille asetettuja vaatimuksia. Tukes ja Tulli testauttivat myös kansanmaskeja. Maskeista ei löytynyt haitallisia kemikaaleja.

Mikä on kansanmaskin ja hengityksensuojaimen ero?

Kansanmaskeja ovat mm. uudelleenkäytettävät kangasmaskit ja eri materiaaleista valmistetut kertakäyttöiset maskit, joiden tarkoituksena on vähentää pisaroiden leviämistä. Kansanmaskit ovat yleisiä kulutustavaroita eikä niissä saa olla CE-merkintää.

Hengityksensuojaimet ovat henkilönsuojaimia, joiden käyttötarkoitus on suojata tuotteen käyttäjää. Hengityksensuojaimissa pitää olla mm. CE-merkintä ja sen perässä suojaimen laatua valvovan ilmoitetun laitoksen nelinumeroinen tunnusnumero.

Puutteita hengityksensuojainten suojaustasoissa ja vaatimustenmukaisuuksissa

Tukes käsitteli viime vuoden valvonnassaan noin 60 hengityksensuojaimiin ja kansanmaskeihin liittyvää tapausta ja määräsi markkinoilta poistettavaksi yhteensä kuusi hengityksensuojainta. Tiedot markkinoilta poistetuista suojaimista löytyvät Tukesin markkinavalvontarekisteristä.

– Osa hengityksensuojaintapauksista liittyi EU:n CASP-projektiin (CASP= Coordinated Activities on the Safety of Products). Tukes testautti projektissa kolme kuluttajakäyttöön tarkoitettua hengityksensuojainta, joista tutkittiin suodattavan materiaalin läpäisyä ja kokonaisvuotoa. Hengityksensuojaimista löytyi seuraavia puutteita: kahden suojaimen suojaustaso ei ollut riittävän hyvä ja yhtä suojainta myytiin hengityksensuojaimena, vaikka se ei täyttänyt suojaimille asetettuja vaatimuksia. Tukes velvoitti maahantuojia poistamaan tuotteet markkinoilta, sanoo Tukesin ylitarkastaja Asta Koivisto.

CASP-projektissa oli mukana 21 EU:n jäsenmaata. Projektissa testautettiin yhteensä 74 hengityksensuojainta, joille tehtiin 16 palautusmenettelyä, 11 markkinoilta poistoa ja 10 myyntikieltoa.

Kansanmaskeista ei löytynyt terveydelle vaarallisia kemikaalipitoisuuksia

– Tukesiin tuli kuluttajilta yhteydenottoja kansanmaskien epämiellyttävistä hajuista, joten päätimme tutkia myös kansanmaskien ja kertakäyttöisten kuitumaskien kemikaalipitoisuuksia. Testautimme yhteensä 21 erilaista kansanmaskia ja niistä tutkittiin satoja erilaisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sekä formaldehydin pitoisuutta. Tulosten perusteella arvioimme maskien kemikaaleista aiheutuvat terveysvaikutukset epätodennäköisiksi. Tulokset tukevat suosituksia siitä, että voimakkaasti haisevat maskit kannattaa tuulettaa ennen käyttöä ja kankaiset maskit kannattaa pestä ennen käyttöä, sanoo ylitarkastaja Petteri Talasniemi.

Kansanmaskeissa ei havaittu merkittäviä puutteita

Tulli testautti viime vuonna 13 erilaista kansanmaskia ja selvitti, löytyykö niistä terveydelle haitallisia yhdisteitä ja vastaavatko pakkausmerkinnät vaatimuksia. Tullilaboratoriossa kansanmaskeista testattiin muun muassa formaldehydin pitoisuutta. Seitsemälle maskille teetettiin SVHC-aineiden, eli erityistä huolta aiheuttavien aineiden tutkimus, jossa näytteistä tutkittiin 211 erilaista terveydelle haitallista kemikaalia.

– Testatuista kansanmaskeista ei löytynyt terveydelle haitallisia aineita. Sen sijaan muutaman tuotteen kohdalla pakkausmerkinnät olivat puutteellisia. Yhdestä tuotteesta puuttuivat kokonaan suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät, kertoo Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling.

Tulli valvoo kansanmaskeja, jotka tuodaan Suomeen EU:n ulkopuolelta tai toisista jäsenmaista.

Lähes 200 hengityksensuojaimesta 36 poistettiin markkinoilta ja käytöstä

Valtaosa työsuojeluviranomaisten valvomista hengityksensuojaimista oli KN95-merkittyjä. Niiden myynti on ollut kiellettyä 1.1.2021 alkaen, eikä niitä ole missään vaiheessa saanut myydä kuluttajille

Työsuojelun vastuualueilla jatkettiin henkilönsuojainten valvontaa koronaepidemian vuoksi. Vastuualueet tarkastivat yhteensä 79 koronavirukselta suojaavaa hengityksensuojainta. Lisäksi tehtiin yhteistyötä Tullin kanssa vuoden 2021 aikana, jolloin työsuojelun vastuualueiden arvioitavana oli 110 hengityksensuojainta.

Sosiaali- ja terveysministeriö käsitteli valvonnassaan 44 hengityksensuojainta, joista 41 luovuttaminen markkinoille ja käyttöön kiellettiin. Näistä 36:lle velvoitettiin järjestämään palautusmenettely. Tiedot ministeriön päätöksistä on julkaistu tyosuojelu.fi-sivustolla. 

– Tarve hengityksensuojainten valvonnalle nousi erityisesti siitä, että markkinoille tuotiin laajasti suojaimia, jotka eivät täyttäneet vaatimuksia. Työsuojeluviranomaiset ovat kahtena vuonna peräkkäin toteuttaneet hankkeita liittyen koronavirukselta suojautumiseen tarkoitettujen suojaimien valvontaan, sillä tilanne markkinoilla on ollut niin haastava. Markkinavalvonnalla puututaan edelleen tuotteisiin, jotka ovat vaatimusten osalta puutteellisia, kertoo STM:n neuvotteleva virkamies Pirje Lankinen.

Lähde ja lisää tieota suojainten eroista: Tukes

(Kuvituskuvan maski ei liity tutkimukseen. Kuva: Pixabay)

SUOSITUIMMAT