Tullin takavarikot ennätyslukemissa – kaksi tuoteryhmää voimakkaassa kasvussa


Tulli paljasti viime vuonna yli 5 400 tullirikosta.

Nuuskaa takavarikoitiin ennätysmäärä, ja sen salakuljetuksesta on tullut entistä ammattimaisempaa. Myös lääkkeiden ja huumelääkkeiden takavarikkomäärät olivat selvässä kasvussa. Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvoi viime vuonna yli 70 miljoonaan euroon.

Tullirikosten kokonaismäärä laski vuonna 2021 alimmilleen kahdeksaan vuoteen. Tähän on Tullin arvion mukaan vaikuttanut pandemia ja siitä johtunut matkustajaliikenteen määrän lasku, mutta taustalla on nähtävissä myös laajempaakin muutosta.

– Vaikuttavuudessa on aina vuosittaista vaihtelua, mutta suuntana on ollut tullirikosten muuttuminen entistä järjestäytyneemmäksi ja ammattimaisemmaksi toiminnaksi, sanoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Nuuskaa takavarikoitiin ennätysmäärä

Tulli takavarikoi nuuskaa vuoden 2021 aikana yhteensä 9 104 kiloa, mikä oli noin 2 000 kiloa edellisvuotta enemmän ja kautta aikojen suurin määrä. Isompia nuuskalasteja salakuljetettiin Suomen markkinoille pääasiassa Pohjois-Ruotsista maarajan yli, mutta takavarikkoja tehtiin myös laivaliikenteestä. Nuuskan myynti ja salakuljetus on muuttunut pitkälti ammattimaiseksi rikollisuudeksi Suomessa.

Tullirikosten torjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus nousi

Vuonna 2021 tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli noin 70 miljoonaa euroa, kun se oli vuonna 2020 noin 57 miljoonaa euroa. Suurin osa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, 32,1 miljoonaa euroa, muodostui takaisin saadusta rikoshyödystä.

Matkustusrajoitukset vähensivät veropetosten määrää

Vuonna 2021 Tulli paljasti 568 veropetosta, joista törkeitä veropetoksia oli 96. Tämä on vähemmän kuin vuonna 2020, jolloin veropetoksia oli 917 ja törkeitä veropetoksia 98. Törkeät veropetokset olivat pääasiassa savukkeiden, alkoholin ja nuuskan laittomia maahantuonteja sekä valmiste- ja arvonlisäveroihin, polkumyyntitulleihin sekä tullivarastointiin liittyviä petoksia. Lievien veropetosten lukumäärä laski erityisesti matkustajaliikenteen vähenemisen vuoksi.

Lääkkeiden ja huumelääkkeiden takavarikot voimakkaassa kasvussa

Lääkeaineita takavarikoitiin lähes nelinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna, yli 1 537 000 kappaletta. Kasvu selittyy muutamalla suurella nikotiiniannospussitakavarikolla. Lääkerikosten määrä puolestaan oli pienempi kuin edellisvuonna, paljastuneita lääkerikoksia oli 931 kappaletta. Takavarikoissa yleistyi pieniin annospusseihin pakattu nikotiinivalmiste, joka luokitellaan Suomessa lääkeaineeksi.

Huumelääkkeitä takavarikoitiin melkein kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna, noin 433 500 kappaletta.

Niin lääkkeiden kuin huumelääkkeidenkin maahantuonnissa merkittävässä asemassa ovat raskas tavaraliikenne ja postiliikenne.

Huumausaineista kokaiinin ja amfetamiinin takavarikot kasvoivat

Tulli takavarikoi huumeita vuonna 2021 yhteensä 710 kiloa, mikä oli lähes sama määrä kuin edellisvuonna. Takavarikkomäärissä näkyi selvästi marihuanan käytön lisääntyminen ja toisaalta hasiksen käytön väheneminen. Marihuanaa takavarikoitiin noin 260 kiloa. Hasista takavarikoitiin vain 3,5 kiloa. Marihuanaa on Tulli takavarikoinut viime vuosina 200–300 kiloa vuosittain.

Kokaiinin suosion yleismaailmallinen trendi näkyy myös Suomessa käytön lisääntymisenä.  Tullin takavarikoiman kokaiinin määrä nousi ennätykselliseen 55 kiloon, mikä on viisinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2021 takavarikoidun amfetamiinin määrä nousi koronarajoituksista huolimatta yli 80 kiloon, kun määrä vuonna 2020 oli lähes puolet tästä määrästä.

Khatin määrä Tullin takavarikoissa pieneni edelleen – sitä takavarikoitiin nyt pienin määrä 12 vuoteen eli 276 kiloa.

– Kansainvälisen yhteistyön merkitys esimerkiksi Europolin puitteissa on noussut entistä olennaisemmaksi tullirikosten torjunnassa. Korona-aika osaltaan korosti verkossa tapahtuvan rikollisen toiminnan torjunnan merkitystä, kansainväliset trendit jalkautuvat Suomeen aikaisempaa nopeammin ja kansainvälisen tietojenvaihdon sekä datamassojen analysoimisen merkitys on kasvanut, summaa valvontajohtaja Petri Lounatmaa.

Lähde: Tulli

SUOSITUIMMAT