Verottaja muistuttaa: Noin miljoona etätyöläistä oikeutettu veroetuihin, joita monet unohtavat hakea


Verohallinnon arvion mukaan noin miljoona suomalaista jäi etätöihin keväällä 2020, kun koronarajoitukset ja -suositukset astuivat voimaan. Etätyöskentely mahdollistaa verotuksessa vähennyksiä, joista monet eivät ole tietoisia. Asia on ajankohtainen juuri nyt, sillä esitäytettyjä veroilmoituksia alkaa ilmestyä OmaVeroon vaiheittain torstaista 18.3. lähtien.

Verohallinto arvioi, että esitäytettyihin veroilmoituksiin tehdään tänä vuonna enemmän korjauksia ja täydennyksiä kuin moneen vuoteen. Syynä ovat ensikertalaiset, sillä etätyöntekijät ovat oikeutettuja tiettyihin verovähennyksiin tulonhankkimismenoina.

Etätöihin liittyvistä vähennyksistä on koottu kattava tietopaketti ”Etätyö ja vähennykset”. Verohallinto järjestää aiheesta ilmaisen tunnin webinaarin huomenna 23.3. klo 10. Webinaarin tallenne on katsottavissa myös jälkikäteen.

Automaattinen 750 euron vähennys

Verohallinto tekee kaikille palkansaajille automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen.

Tulonhankkimismenoja ovat mm. etätyöhön liittyvä työhuonevähennys, tietoliikennekulut ja työvälineistä aiheutuneet kulut.

Jos yhteenlasketut tulonhankkimismenot olivat viime vuonna alle 750 euroa, menoja ei tarvitse ilmoittaa.

Työhuonevähennys

Yksinkertaisin tapa tehdä työhuonevähennys on käyttää ns. kaavamaista 900 euron vähennystä, jonka saa vaikka erillistä työtilaa ei olisi. Kuluista ei tarvitse esittää selvitystä ja vähennyksen määrä määräytyy etätyöpäivien mukaan.

Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen. Kalusteet, eli työpöytä tai työtuoli sisältyvät kaavamaiseen vähennykseen, eli niitä ei voi vähentää enää erikseen.

– Jotta vähennyksen saa, OmaVerossa pitää ruksia, kuinka paljon on tehnyt etätöitä viime vuonna: yli vai alle puolet koko vuoden työpäivistä vai satunnaisesti, kertoo ylitarkastaja Minna Palomäki.

Jos on tehnyt kokopäiväisesti etätöitä yli puolet viime vuoden kaikista työpäivistä, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 900 euroa. Jos etätöitä on puolestaan tehnyt säännöllisesti alle puolet vuoden työpäivistä, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 450 euroa. Satunnaisesti etätöitä tekevät saavat kaavamaisen 225 euron vähennyksen. Jos puolisoista kumpikin on tehnyt etätöitä, kumpikin voi tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen etätyöpäivien määrän mukaisesti.

Palkansaaja voi myös vähentää täysimääräisesti sekä työhuonevähennystä (yli puolet vuodesta etätöitä) että kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja.

Työhuoneen todelliset kulut

Kaavamaisen vähennyksen sijaan etätyöstä aiheutuvia kuluja voi vaihtoehtoisesti vähentää todellisten kulujen mukaan, jolloin vähennyksen hakijalla pitää olla tositteet eli kuitit tehdyistä hankinnoista.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että jos hankinnat ja mahdollinen työtilakustannus eivät ylitä kaavamaisen työhuonevähennyksen summaa, ei kustannuksia kannata ilmoittaa todellisten kulujen mukaan.

– Satunnaisesti etätöitä tehneet eivät voi vähentää kalustehankintoja todellisten kulujen mukaan, vaan etätyötä pitää olla tehnyt huomattavissa määrin, Palomäki kertoo.

Työvälineet ja netti

Työhuonevähennyksen lisäksi voi vähentää kuluja itse maksetuista työvälinehankinnoista, kuten tietokoneen näytöstä tai näppäimistöstä. Hankittujen työvälineiden pitää olla pääasiassa työkäytössä.

Myös nettiyhteydestä voi vähentää kuluja, työvälineiden ja työhuonevähennyksen lisäksi. Jos nettiyhteys on pääasiassa työkäytössä, kulut voi vähentää kokonaan. Jos nettiyhteys on osittain työkäytössä, kuluista voi vähentää puolet. Jos puolisot käyttävät samaa tietoliikenneyhteyttä tulonhankinnassa, he voivat molemmat vähentää nettiyhteyden kuluja 25-50 % kulujen kokonaismäärästä. Muista kuitenkin automaattinen 750 euron vähennys.

Tulonhankkimismenot vähentävät hieman verotettavan tulon määrää

Tulonhankkimismenot vähentävät palkansaajan verotettavan tulon määrää.

– Esimerkiksi jos hakee kaavamaista 900 euron työhuonevähennystä, oma verotettava tulo vähenee 150 euroa enemmän verrattuna siihen, että saisi vain automaattisen 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, Palomäki kertoo.

Kuinka paljon euromääräisesti veroja tulee vähemmän maksettavaksi, riippuu palkansaajan tulosta.

– Joka tapauksessa kyse on pienistä summista. Keskituloisella puhutaan muutamista kymmenistä euroista, Palomäki sanoo.

Lisätiedot: Vero.fi

SUOSITUIMMAT