Näiden alojen työntekijät tarvitsevat useimmin työterveyshuoltoa – myös miesten ja naisten välillä selvä ero


Kelan tuoreesta selvityksestä käy ilmi, että terveydenhuoltoa tarvitsevien työntekijöiden keskuudessa on selkeitä eroja ammattiryhmien ja sukupuolen perusteella.

Kelan selvityksen mukaan miehet käyttävät työterveyspalveluita vähemmän kuin naiset, alasta riippumatta, mutta sekä naisilla että miehillä terveyspalveluiden käyttö on asiantuntijoilla ja pääosin myös työntekijäammateissa yleisempää kuin johtajilla ja erityisasiantuntijoilla.

– Johtajat käyttävät myös muita useammin yksityisen sektorin palveluta. Se heijastaa heidän parempaa maksukykyään ja mahdollisesti myös suurempaa kiinnostustaan terveyden hoitamiseen, sanoo Kelan tutkija Hanna Rinne.

Maa- ja metsätaloustyöntekijät ovat selvä poikkeus. He käyttävät selvityksen mukaan vähemmän terveyspalveluita kuin muut työntekijät.Kuvaaja: avosairaanhoidon käyntipäivien lukumäärä eri sektoreilla ammattiryhmittäin, oululaiset palkansaajamiehet vuonna 2018. Kuvasta näkee, että miehistä työterveyshuoltoa käyttivät eniten toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät.

Joissain ammateissa työterveyshuollon puutteita saatetaan korvata julkisen puolen palveluilla. Käyntien kokonaismäärä ei näissä ammateissa kuitenkaan nouse samalle tasolle muiden työntekijöiden kanssa.

– Eroja eri ammattiryhmien välillä selittää todennäköisesti vaihtelu työterveyshuollon sopimuksen laajuudessa. Kaikilla ei laista huolimatta välttämättä ole työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon epätasa-arvoinen saatavuus vaikuttaa eroihin palveluiden käytössä, arvioi Rinne.

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden kohdalla naisten ja miesten välillä on selvä ero. Tässä ammattiryhmässä naiset käyttävät palveluita vähemmän kuin keskiarvo palkansaaja, miehet taas enemmän. Sukupuolten välisen eron taustalla olevia syitä ei vielä tämän selvityksen perusteella tiedetä.

Kuvaaja: avosairaanhoidon käyntipäivien lukumäärä eri sektoreilla ammattiryhmittäin, oululaiset palkansaajanaiset vuonna 2018. Kuvasta näkee, että naisista työterveyshuoltoa käyttivät vähiten maa- ja metsätaloustyöntekijät sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät

Lähde ja infograafit: Kela

Kuva: Pixabay

SUOSITUIMMAT