Poliisi: Näin nykynuorten ahdistuneisuus näkyy liikenteessä


Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tämänvuotinen raportti kertoo, että peruskoulussa, toisella asteella ja korkeakouluissa ahdistuneisuus sekä mielenterveyshaasteet ovat lisääntyneet. 

Kesän alussa terveyspalveluita tarjoava Mehiläinen vastaavasti tiedotti, että nuorten käyntien määrä on noussut yli 50 prosenttia mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Vähitellen lisääntyneitä nuorten mielenterveyden ongelmia on kiihdyttänyt koronapandemia ja Ukrainassa käytävä sota.

Stressiä on aiheuttanut myös pari vuotta sitten toteutettu mittava korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus, jossa lisättiin ylioppilastodistuksen painoarvoa. Se sai useat lukiota aloittelevat opiskelijat ajattelemaan, että heti alusta alkaen pitää tietää, mille alalla halua isona suunnata.

Nuorten oma vastuu monen asian suhteen on lisääntynyt ja näin on myös oppimisessa autolla ajamiseen. Vuonna 2018 tehtiin ajokorttiuudistus, jossa vähennettiin pakollisten ajotuntien määrää. Elokuun alussa Helsingin sanomissa uutisoitiin, että yhä läpäisee kuljettajantutkinnon ajokokeen ensimmäisellä kerralla.

Kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa ajoterveyteen liittyvät riskitekijät ovat varsin yleisiä. Nuorten lisääntynyt ahdistuneisuus ja mahdollinen päihteidenkäyttö liikenteessä näkyy myös poliisin liikennevalvontatyössä ennemmin tai myöhemmin. 

Keskustelua herättää myös ajokorttilakiin kaavailtu uudistus, jossa B-luokan ajo-oikeus annettaisiin tietyin ehdoin 17-vuotiaalle. Osa nuorista toimii toki vastuullisesti liikenteessä, mutta poliisin nykyresursseilla joihinkin nuoriin kohdennettava valvonta on tehtävänä haasteellinen.

Liikennevalvontaa ja liikenneturvallisuutta kohtaan nuorten välinpitämättömyys on lisääntynyt. Kaikenlaisia temppuiluja kuvataan someen ja niitä ihannoidaan. Myös mopo- ja automiitit työllistävät poliisia entistä enemmän.

Monen nuoren riskikäyttäytymiseen liikenteessä vaikuttavat kavereiden yllyttäminen sekä sosiaalinen paine. Nuorten kuljettajien kasvaneisiin onnettomuusmääriin ja riskikäyttäytymiseen liikenteessä vaikuttaa paina, jota kanssamatkustajat tekevät. Se voi olla esimerkiksi verbaalista rohkaisemista.

Toisille nuorille ajoneuvon kuljettajana oleminen edustaa näyttämisen halua, kilpailua ja muiden elämysten hakemista. Joillekin kyse on taas liikenteessä omien oikeuksien vaalimisesta piittamatta riskeistä. Tällaiset asiat vähenevät, kun elämänkokemusta karttuu.

On tärkeää antaa nuorille vastuuta eri asioissa, mutta kysymys kuulukin, että milloin sitä on liikaa?

Lähde ja kuva: Poliisi

SUOSITUIMMAT