Tiedätkö, missä ja milloin saat pitää koiraasi irti?


Kovin moni ei välttämättä tiedä, missä ja milloin koiraansa saa pitää kytkemättömänä talutushihnaan. Itä-Suomen poliisilaitos päätti selventää asiaa kertomalla faktat Facebook-päivityksessä.

Poliisin yksi yleisimpiä koiriin liittyviä tehtäviä ovat irtokoirat. Jos koiraa ei ole kytketty siellä, missä niin vaaditaan, poliisi muistaa sinua 40 euron rikesakolla järjestysrikkomuksesta.

Alla määrittelyt, miten koirien kanssa toimitaan eri paikoissa.

Taajamassa

Järjestyslain 14 §:n mukaan koira on pidettävä taajamassa lähtökohtaisesti aina kytkettynä.

Poikkeuksia ovat virantoimituksessa käytettävät valtion omistamat koirat, vartiointitehtävässä olevat vartijan koirat, palvelutehtävässä olevat koulutettut pelastuskoirat, liikuntavammaisten avustajakoirat tai näkövammaisten opaskoirat. Voit poiketa säännöstä myös suljetulla pihalla, koirien harjoituspaikalla (esimerkiksi agilitykentällä) tai erityisesti osoitetulla aidatulla jaloittelualueella (koirapuistoissa), mutta tällöinkin koiran pitää olla valvonnassasi.

Taajaman ulkopuolella

Metsästyslain 53 §:n mukaisesti tarvitset koiran irti pitämiseen aina maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvan. Vastoin yleistä käsitystä, et siis voi mennä juoksuttamaan koiraasi irtonaisena metsään, pellolle tai vaikkapa sorakuopalle, mikäli sinulla ei ole siihen erillistä lupaa. Tämä pykälä on voimassa aina, vuoden jokaisena päivänä, ja jokaisella taajaman ulkopuolisella alueella.

Metsästyslain 51 §:ssä säädetään, että ulkoileva koira on pidettävä kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä 1.3 – 19.8 välisenä aikana. Säädetyllä aikavälillä on tarkoitus turvata luonnoneläimille poikimis- ja pesimisrauha, huolimatta siitä, että kuka on alueella maanomistajana tai metsästysoikeuden haltijana.

Jos olet saanut luvan maanomistajalta, voit pitää siis koiraasi irti esimerkiksi nyt maaliskuussakin, mikäli pystyt sen välittömästi kytkemään. Välittömästi kytkeminen tarkoittaa joissakin sekunneissa tapahtuvaa kytkemistä – ei useissa minuuteissa saati tunneissa tapahtuvaa koiran kiinniottamista. Toisin sanottuna irti oleva koira on omistajansa tai haltijansa hallinnassa, mutta ei vielä fyysisesti kytkettynä.

Pieniä poikkeuksia on kuitenkin olemassa. Edellä mainittu sääntö ei koske esimerkiksi virkakoiria tai alle viiden kuukauden ikäisiä koiranpentuja. Kiellosta voidaan poiketa myös esimerkiksi silloin, kuin kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä. Tällainen koulutus voi sisältää vaikkapa noutotreeniä tai muuta sellaista välittömän valvonnan alla olevaa harjoittelua, jossa rauhoitetut riistaeläimet eivät tule häirityiksi. Mikäli kuitenkin toimit vastoin metsästyslain koiran pitämistä koskevia säännöksiä, tiedossa on sakko, joka mitataan tulojesi mukaisesti päiväsakoilla. Osa tällaisista tapauksista vaatii pohjalleen kuitenkin asianomistajan rangaistusvaatimuksen.

Muut toimenpiteet

Joskus koiran pitämisessä – ja sen irti pitämisessä – on piirteitä siitä, että koira on hylätty tai siitä ei muutoin huolehdita eläinsuojelulain määräysten mukaisesti. Tämä voi toteutua esimerkiksi silloin, kun sama koira on toistuvasti irti esimerkiksi tiealueella tai muussa sellaisessa paikassa, jossa se ei saisi olla vapaana. Tällöin eläinsuojeluviranomainen, esimerkiksi poliisi, voi tehdä eläinsuojelulain 44 §:n mukaisen kiireellisen päätöksen siitä, että koira otetaan pois omistajaltaan ja sille hankitaan hoitoa jostain muualta. Tällaisissa tapauksissa koiran pitäjä joutuu sekä hallintomenettelyn että poliisin suorittaman esitutkinnan kohteeksi.

Löytöeläimet

Jos koira karkaa vahingossa, koiran omistajan tulee aktiivisesti pyrkiä tavoittamaan koiransa. Sosiaalisen median ansiosta monet karanneet koirat ovatkin päässeet pian takaisin omistajilleen somessa tehtyjen ilmoitusten kautta. Mikäli koirasi karkaa, kannattaa siitä ilmoittaa välittömästi myös alueen löytöeläintaloon. Eläinsuojelulain 15 § velvoittaa kuntia huolehtimaan alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien, kissojen ja muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisestä hoidosta, joten monet karanneet koiratkin päätyvät ensiksi löytöeläintalon hoiviin. Suuri osa irtokoirista ei päädy eikä tarvitsekaan päätyä poliisin tietoon, vaan koirat voivat palata onnellisesti takaisin kotiinsa, mikäli olosuhteet siellä ovat muutoin kunnossa.

Alla Itä-Suomen poliisilaitoksen koko Facebook-päivitys.

Ylin kuva: Suomen Kennelliitto

SUOSITUIMMAT