Tutkimus: Sadevesi ei ole enää juomakelpoista missään päin maapalloa – myös vesijohtovesi ylittää monin paikoin raja-arvon


Tukholman yliopiston ja Zürichin teknillisen korkeakoulun julkaiseman tutkimuksen mukaan sadevesi ei ole enää juomakelpoista missään päin maapalloa laajalti luontoon levinneiden haitallisten PFAS-yhdisteiden takia.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on määritellyt, että ihminen saa altistua neljän PFAS-yhdisteen 4,4 ng (nanogrammaa) yhteissummalle painokiloa kohden viikossa ilman merkittäviä terveysriskejä. Tanskassa raja on määritelty vielä tiukemmaksi, 2 ng.

EFSA:n raja ylittyy tutkimuksen mukaan koko maailmassa sekä myös useiden maiden vesijohtovesissä. Esimerkiksi suuren osan yhdysvaltalaisia arvioidaan asuvan raja-arvon ylittävän vesijohtoveden alueella. BBC:n mukaan Englannissa ja Walesissa löytyi lähes joka toisesta 45 otoksen vesijohtovesinäytteestä PFAS-yhdisteitä 10 ng per litra. Viime vuonna noin 49 % Ruotsin juomavesien määrästä todettiin sisältävän PFAS-yhdisteitä yli 5 ng per litra.

Ruotsissa on myös kehotettu ihmisiä olemaan syömättä Tukholman lähialueen järvistä saatavia kaloja korkeiden PFAS-määrien takia. Iltalehti uutisoi, että THL:n mukaan kotimaisessa kalassa on keskimäärin PFAS-yhdisteitä 1,2–3,3 ng/g, eli 70-kiloiselle ihmiselle kertyy viikossa 150 grammasta kotimaista kalaa PFAS-yhdisteitä 2,6–7,1 ng painokiloa kohti.

THL:n mukaan tunnetuimpia perfluoroalkyylikemikaalien eli PFAS-aineiden käyttökohteita ovat on esimerkiksi paistinpannut, vettähylkivät tekniset vaatteet ja suksivoiteet. Lisäksi PFAS-yhdisteitä käytetään muun muassa sammutusvaahdoissa, kaivos- ja öljynporausteollisuudessa käytettävissä pinta-aktiivisissa aineissa, lattiavahoissa ja hyönteismyrkyissä. Suurin osa näistä yhdisteistä kulkeutuu ihmiseen ravinnon kautta.

THL:n mukaan PFAS-yhdisteet saattavat aiheuttaa riskin ihmisen terveydelle ja kehitykselle. EFSA arvioi, että altistuminen PFAS-yhdisteille on yhteydessä heikentyneeseen immuunivasteeseen. Altistuminen saattaa vaikuttaa myös kohonneeseen kolesteroliin, maksan toimintaan, tulehdusalttiuteen ja alhaiseen syntymäpainoon, mutta näyttö on näistä toistaiseksi epävarmaa. Monet tutkijat uskovat yhdisteiden myös kohottavan syöpäriskiä sekä aiheuttavan lapsettomuutta ja lasten kehityshäiriöitä.

Tukijat kehottavat, että PFAS-yhdisteiden käyttö tulisi lopettaa välittömästi.

Kuva: Pixabay

SUOSITUIMMAT