Energiateollisuus: Ydinvoima ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle


Energiateollisuus ry vaatii uuden tutkimuksen pohjalta, että ydinvoima liitettäisiin mukaan kestävän rahoituksen taksonomian piiriin.

Energiateollisuus ry kertoo tiedotteessaan Euroopan komission tutkimuskeskuksen (Joint Research Center, JRC) tuottamasta raportista, jossa JRC arvioi tieteellisten tutkimusten perusteella ydinvoiman ympäristövaikutuksia kestävän rahoituksen taksonomian yhteydessä. Raporttia ei ole julkaistu, mutta sen sisältö on vuotanut Politicoon.

Energiateollisuus ry katsoo, että raportin tulosten perusteella vastuullisesti tuotettu ydinvoima tulisi sisällyttää mukaan kestävän rahoituksen taksonomiaan, jolloin se voitaisiin laskea mukaan kestävään liiketoimintaan ja se voisi sisältyä ympäristöystävällisiin rahoitustuotteisiin ja -ohjelmiin.

– Myös olemassa olevaan ydinvoimaan investoidaan jatkuvasti, ja tähän tarvitaan rahaa markkinoilta, toteaa Energiateollisuus ry:n asiantuntija Kati Takala.

– Kannamme huolta siitä, miten taksonomia vaikuttaa ydinvoiman rahoituksen korkotasoon ja siten tuotantokustannuksiin, Takala jatkaa.

Energiateollisuuden mukaan raportti vahvistaa sen, että ydinvoimalla tuotetun sähkön elinkaaren aikaiset volyymiltään ennakoitavat ilmastopäästöt ovat verrattavissa vesi- ja tuulivoiman päästöihin.

– Raportti osoittaa, että ydinvoima tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista, eikä ole muita taksonomiassa mukana olevia energian tuotantomuotoja haitallisempaa ihmisten terveydelle eikä ympäristölle, sanoo Energiateollisuus ry:n asiantuntija Taina Wilhelms.

– Ilmastotavoitteiden kannalta on todella tärkeää, että myös ydinvoima saadaan sisällytettyä kestävän rahoituksen säädöksiin muiden vähähiilisten ratkaisujen rinnalle, Wilhelms jatkaa.

Raportissa tehtyjen tieteellisten analyysien perusteella todetaan, ettei asianmukaisesti toteutettu ja valvottu käytetyn ydinpolttoaineen varastointi tai loppusijoitus aiheuta merkittävää haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Käytetyn ydinpolttoaineen geologinen loppusijoitus tunnistetaan nykytiedon valossa turvalliseksi. Suomessa käytetyn ydinpolttoaineen sijoituspaikaksi avautuu maailman ensimmäinen geologinen loppusijoituspaikka, peruskallioon louhittu 455 m syvä ONKALO®, 2020-luvun aikana. 

Raportti menee vielä komission asiantuntijaryhmille julkaisun jälkeen ja asiantuntijoiden arviot raportista valmistuvat kesällä 2021.

Kuvituskuva: Pixabay

SUOSITUIMMAT