Hallitus: Tuoreille isille tulossa mahdollisuus tehdä osa-aikatyötä


Hallitus on esittänyt muutosta perhevapaajärjestelmään. Uudistuksen myötä vanhempainrahaa maksettaisiin pääsääntöisesti 320 arkipäivältä. Jos lapsella olisi kaksi tukeen oikeutettua vanhempaa, molemmilla vanhemmilla olisi oikeus käyttää puolet vanhempainrahapäivistä. Vanhempi voisi luovuttaa omasta osuudestaan 63 päivää toisen vanhemman tai käytettäväksi.

Kelan päämatemaatikko Tapio Isolankila on arvioinut uudistuksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia Tutkimusblogissa. Vanhempainrahaa voisi käyttää haluaminaan ajankohtina, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Käytännössä tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että vanhempainpäivärahaa voi halutessaan nostaa vain osan viikosta. Lisäksi vanhemmat voisivat vuorotella päivärahalla olemista.

– Äitien osalta tilanne ei muuttuisi merkittävästi nykyisestä, mutta isien päivärahoihin korotetut päivät olisivat parannus. Jos perheet käyttäytyvät kuten tähän asti ja isä siirtää päivät äidille, pysyy äidin käyttämien päivärahapäivien määrä ennallaan. Isohankila toteaa.

Kyselyiden perusteella vanhemmat olisivat halukkaita osa-aikaiseen työskentelyyn vanhempainvapaan ohessa.

– Noin neljännes äideistä ja kolmannes isistä käyttäisi erittäin tai melko todennäköisesti mahdollisuutta vanhempainvapaaseen osaviikkoisesti siten, että pitämättömät päivät siirtyisivät myöhemmäksi, Isolankila kirjoittaa.

SUOSITUIMMAT