Syytteet on nostettu 19. syyskuuta. Käsittelypäivää ei ole vielä määrätty. Syytteiden tarkempi sisältö tulee julkiseksi vasta, kun asiaa aikanaan käsitellään käräjäoikeudessa.