Muistisairaudet koskettavat Suomessa noin miljoonaa ihmistä – vältä näitä riskitekijöitä


Kun läheiset huomioidaan, muistisairaudet koskettavat Suomessa noin miljoonaa ihmistä. Suomessa arvioidaan olevan 193 000 muistisairautta sairastavaa. Muistisairauksien riski kasvaa ikääntyessä, mutta Suomessa on myös noin 7 000 työikäisenä sairastunutta. Vuosittain muistisairauteen sairastuu 14 500 ihmistä. Lisäksi noin 200 000 suomalaisella on vaikeuksia tiedonkäsittelyssä, eli esimerkiksi muistiongelmia.

Muistisairauteen sairastumisen suurin yksittäinen riskitekijä on ikä, johon ei voi vaikuttaa, mutta muihin riskitekijöihin sen sijaan voi vaikuttaa.

Aivoterveydestä huolehtiminen on tärkeää myös muistisairauteen sairastuneille, jotta toimintakyky säilyy hyvänä mahdollisimman pitkään.

Uni tärkeä tekijä

Nyt meneillään olevalla Aivoviikolla huomio kiinnitetään ravinnon, liikunnan, aivojen aktivoinnin, mielen hyvinvoinnin ja unen merkitykseen. Uni on tärkeää aivoterveydelle, sillä sen tärkein tehtävä on aivojen palautuminen.

– Uni edistää oppimista, jaksamista ja muistamista, sanoo Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomu.

Uni ja sen laatu voivat vaihdella ihmisten elämäntilanteiden mukaan. Esimerkiksi työelämän hektisyys tai huolestuminen maailmantilanteesta voivat vaikuttaa uneen.

– Univaje vaikuttaa esimerkiksi tarkkaavaisuuteen, päättelykykyyn ja luovuuteen. Siksi riittävästä unimäärästä on tärkeää pitää huolta, Suomu kertoo.

Lähde: Muistiliitto

SUOSITUIMMAT